naar de homepagina Bureau Buhrs

Bureau Buhrs
Boomerang Casa
Wilgenweg 18 B
1031 HV Amsterdam info@bureaubuhrs.nl
020 632 58 05

nieuws
Vijf jaar Bureau Buhrs!EYE filmmuseum

Vijf jaar cadeau: Masterclass ‘participatie de nieuwe generatie’

Bureau Buhrs bestaat dit jaar vijf jaar! En dat willen we vieren. Met u. Daarom organiseren we een aantal bijeenkomsten waarin we graag onze kennis met u delen. De eerste masterclass ‘Participatie en communicatie: de nieuwe generatie’ wordt op drie data gegeven. De bijeenkomsten vinden plaats op dinsdag 12 maart, donderdag 11 april en dinsdag 21 mei van 14.00 tot 17.30 uur in het EYE filmmuseum in Amsterdam. Bureau Buhrs verzorgt het programma met bijdragen van o.a. Hegeman Bouwgroep en Smart Agent.
Deelname is gratis en u kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier.
Lees verderboek: gebiedsmarketing

Vijf jaar cadeau: Masterclass ‘gebiedsmarketing floreert in crisis’

De tweede bijeenkomst in het kader van ons vijfjarig bestaan gaat over gebiedsmarketing. Onze Brandstation-methodiek vindt in deze economisch barre tijd steeds meer aanhangers. Niet vreemd in een tijd waarin de klant weer koning is en het aangeboden product exact moet zijn afgestemd op de vraag. Leerzame cases waarbij diverse sprekers vertellen over de ontwikkelingen van de gebiedsmarketing en hoe branding leidend wordt bij gebiedsontwikkelingen. Het staat op allemaal op het programma tijdens de bijeenkomst ‘gebiedsmarketing floreert in crisis’ die wordt gehouden op donderdag 18 april en donderdag 30 mei van 14.00 tot 17.30 uur in het EYE filmmuseum in Amsterdam.
Deelname is gratis en u kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier.
Lees verderSoesterberg

Soesterberg: Doelgroepen als uitgangspunt voor ontwikkeling

Voor de herontwikkeling van Landgoed Oude Tempel in Soesterberg heeft Bureau Buhrs in opdracht van de gemeente Soest en Steunstichting Zorgcoöperatie Nederland een marktverkenning uitgevoerd. Het traject moest inzichtelijk maken voor welke doelgroep en met welke inrichting en producten de kwaliteiten van het landgoed optimaal worden benut en het meeste rendement wordt behaald. Bureau Buhrs begeleidde het proces om te komen tot een onderscheidende marktpositie in het grote woningaanbod op de Utrechtse Heuvelrug.

Bureau Buhrs werkte aan de hand van de door het bureau ontwikkelde Brandstation-methodiek. Uitvoerig is gekeken welke doelgroepen het beste bij de plek pasten en op basis van welke kwaliteiten Oude Tempel zich kan onderscheiden van concurrerende projecten. Na deskresearch, interviews en een workshop met projectbetrokkenen maakte Bureau Buhrs in samenwerking met stedenbouwkundig bureau HOSPER een vertaalslag naar het merk én stedenbouwkundige schets van Oude Tempel. De komende maanden werkt HOSPER deze uit in een stedenbouwkundige visie die naadloos aansluit op de wensen van de geselecteerde doelgroepen.Nancy Kamperveen

Nieuwe adviseur: Nancy Kamperveen

Vanaf 18 februari komt Nancy Kamperveen het team van Bureau Buhrs versterken. Nancy deed veel ervaring op met communicatie in het ruimtelijk-economisch domein bij de gemeente Zaanstad. Voor die tijd werkte ze afwisselend zelfstandig en voor communicatiebureaus op uiteenlopende terreinen als cultuur, (online) media en interactieve planontwikkeling in de rol van communicatieadviseur, projectleider en tekstschrijver. Nancy versterkt het team met haar brede, allround ervaring als communicatieprofessional. Naast het uitvoeren van projecten gericht op het vernieuwen van stad en land, zal ze zich bij Bureau Buhrs ook bezig gaan houden met portfolio- en productontwikkeling.Logo Inholland

Nieuwe cursusdagen gebiedscommunicatie in maart

Heeft uw wijk een nieuw imago nodig? Wilt u draagvlak voor uw projecten? Draagt u bij aan het onderscheidend maken van uw stad, wijk of gebied? Streeft u naar een succesvolle afzet van vastgoed en wilt u daarbij gebiedscommunicatie inzetten? Begin het nieuwe jaar goed en volg de succesvolle post-hbo cursusdagen Gebiedscommunicatie, die ook dit jaar weer worden gegeven aan de Inholland Academy. Michel Buhrs van Bureau Buhrs verzorgt het programma.

Inholland Academy is de eerste aanbieder in Nederland voor cursussen op dit terrein. Dit voorjaar worden er twee cursussen aangeboden:
Gebiedscommunicatie: Inleiding - 1 dag ( 7 maart 2013) - € 475
Gebiedscommunicatie: Verdieping - 1 dag (21 maart 2013) - € 475

Post-hbo cursus Inleiding gebiedscommunicatie
Je maakt kennis met de laatste inzichten en methodieken voor gebiedsmarketing. Of het nu gaat om city-, wijk-, locatie- of objectmarketing. Met behulp van de Brandstation-methodiek formuleer je antwoorden op al je vragen. Naast gebiedsmarketing is ook participatie op basis van belevingswerelden onderwerp van de cursus. Je leert burgerparticipatie en inspraakprocessen te structureren en vorm te geven, mede aan de hand van inzicht in belevingswerelden. Ook wordt direct met de geleerde theorie en methodieken aan de slag gegaan aan de hand van enkele praktijkcases.

In een volledige studiedag maak je kennis met de laatste inzichten en methodieken voor gebiedscommunicatie:

 • Introductie gebiedsmarketing.
 • Toelichting Brandstation-methodiek van Bureau Buhrs.
 • Essentiële keuze voor één van de positioneringsmodellen.
 • Bedenken van campagneconcepten.
 • Marketing- en communicatiestrategieën.
 • Inzet van middelen, activiteiten en evenementen.
 • Beleid, product-marktcombinaties en gebieds-/vastgoedconcepten.
 • (Burger)participatie op basis van belevingswerelden.
 • Enkele praktijkcases uit Maastricht, Leiden en Amsterdam.

Post-hbo cursus Verdieping gebiedscommunicatie
Je verdiept je verder in de uiteenlopende aspecten van gebiedsmarketing, burgerparticipatie en draagvlakcommunicatie aan de hand van verschillende cases. Tijdens deze verdiepingscursus breidt je de theoretische basis die is gelegd tijdens de cursus Inleiding gebiedscommunicatie uit met praktische vaardigheden.

Onderwerpen van verdieping zijn:

 • Marktonderzoek en leefstijlen bij gebiedsontwikkeling.
 • Marketing- en communicatiestrategievn.
 • Naamgeving van gebieden.
 • Organisatie van de gebiedscommunicatie (m.n. bij publiekprivate samenwerking).
 • Beleid, product-marktcombinaties en gebieds-/vastgoedconcepten.
 • Burgerparticipatie.
 • Enkele praktijkcases uit Groningen, Maastricht en Amsterdam.

Doelgroep
Deze cursus is geschikt voor iedereen die bijdraagt aan een succesvolle toekomst van gebieden, wijken en locaties en daarbij gebiedscommunicatie inzet of in wil zetten: projectleiders, verkoopmanagers, projectontwikkelaars, makelaars, stedenbouwkundigen, architecten, communicatieadviseurs bij provincies, gemeenten, stadsdelen, woningcorporaties en ontwikkelaars. U heeft minstens een hbo-diploma of werkervaring die hieraan gelijkwaardig is. Uw mededeelnemers hebben een overeenkomstig denkniveau en werken in dezelfde sector.

Aanmelden
Aan melden voor de cursussen kan eenvoudig via de website van Inholland Academy:
Inleiding gebiedscommunicatie.
Verdieping gebiedscommunicatie.

Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met Bureau Buhrs op telefoonnummer 020 632 5805 of via info@bureaubuhrs.nl. Deelnemers aan de cursus ontvangen tevens het boek ‘Gebiedsmarketing. Kiezen voor een succesvolle toekomst van locatie, stad en land.’ geschreven door Michel Buhrs e.a. en een bewijs van deelname.Pijnacker-Nootdorp

Aan de slag in Pijnacker-Nootdorp

Bureau Buhrs heeft het nieuwe jaar goed ingeluid met het winnen van een competitie. We gaan de komende maanden aan de slag in opdracht van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. De opgave is het concurrerend in de markt zetten van de nieuwbouwwijk AckersWoude, die is gelegen in het midden van Den Haag, Rotterdam en Zoetermeer. De gemeente Pijnacker ontwikkelde een visie op het gebied, waarvoor op dit moment de stedenbouwkundige kaders worden vastgelegd. In een traject met gemeente, stedenbouwkundig bureau SITE urban development en marktpartijen gaat Bureau Buhrs op zoek naar een passende en onderscheidende positionering voor de wijk.Vijf jaar Bureau Buhrs!

EYE filmmuseum

Vijf jaar cadeau: Masterclass ‘participatie de nieuwe generatie’

Bureau Buhrs bestaat dit jaar vijf jaar! En dat willen we vieren. Met u. Daarom organiseren we een aantal bijeenkomsten waarin we graag onze kennis met u delen. De eerste bijeenkomst ‘Participatie en communicatie: de nieuwe generatie’ wordt op drie data gegeven. De bijeenkomsten vinden plaats op dinsdag 12 maart, donderdag 11 april en dinsdag 21 mei van 14.00 tot 17.30 uur in het EYE filmmuseum in Amsterdam. Bureau Buhrs verzorgt het programma met bijdragen van o.a. Hegeman Bouwgroep en Smart Agent.
Deelname is gratis en u kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier.

De burger bestaat niet
Gemeenten, maar ook woningcorporaties, projectontwikkelaars, bouwbedrijven en maatschappelijke instellingen ontwikkelen steeds vaker beleid en producten in samenspraak met burgers, bewoners, klant of cliënt. Al decennialang wordt er gesleuteld aan participatieladders, do‘s en dont‘s en allerlei instrumentaria. De belangrijkste lessen die hieruit getrokken worden zullen wij met u delen. Steeds meer partijen komen echter tot het inzicht dat het niet het instrument is dat doorslaggevend is, maar de kennis over de burger of de klant zelf. En zoals vaker gezegd ‘de burger bestaat niet’. Bureau Buhrs en Smart Agent ontwikkelden daarom een methodiek voor participatie en communicatie op basis van belevingswerelden van mensen. Door inzicht te hebben in de belevingswerelden van (groepen) mensen en waar deze groepen wonen, kunnen boodschap, tone-of-voice, beeldgebruik en communicatiemiddelen op hen worden afgestemd. Maar ook participatieaanpak, - middelen en acties kunnen worden toegesneden op de belevingswerelden. En dat lijkt een nieuwe fase in te luiden in het denken over participatie.

Theorie en praktijk
In een ‘pressurecooker’-bijeenkomst nemen we u mee langs verschillende doelstellingen en randvoorwaarden van participatie en diverse participatiemodellen. Maar vooral maakt u kennis met de methodiek ‘De burger is ook een mens’. Michel Buhrs en Douwe Reitsma, CEO van Smart Agent, vertellen hoe je de belevingswerelden van verschillende mensen kunt onderscheiden, hoe je kunt achterhalen waar de verschillende belevingswerelden wonen en hoe je vervolgens met deze mensen kunt communiceren en hen zo effectief mogelijk kunt laten participeren.
Marita Flier van Hegeman Bouwgroep vertelt vervolgens hoe zij deze methodiek heeft toegepast bij een renovatieproject in de wijk ‘t Lang in Enschede. Bewoners moesten hier worden geïnformeerd over de renovatie. Bovenal moesten zij worden gemotiveerd te kiezen voor een zo optimaal renovatiepakket. Kennis van de belevingswerelden van de inwoners van deze wijk bepaalden de participatie- en communicatieinzet.

Kennis van belevingswerelden onvermijdelijk
De middag wordt voorgezeten door Paul Q. van der Burg, communicatieadviseur en oud (gevreesd) columnist van het vakblad voor communicatie C. Aan het eind van de bijeenkomst zal hij de discussie met de zaal leiden over de (on)vermijdelijkheid van de kennis van belevingswerelden in de communicatie en participatie. Het laatste (half) uur drinken we een borrel met uitzicht over het IJ!
De training is bedoeld voor medewerkers van overheden, corporaties, kennisinstituten, ontwikkelaars en bouwbedrijven. Schrijf je dus snel in via het aanmeldformulier.

Michel Buhrs schreef in 2002 het baanbrekende boek ‘Gestructureerde Onzekerheid. Raamwerk Interactief Beleid en communicatie’. In 2003 droeg hij aan het boek ‘Overheidscommunicatie’ het hoofdstuk Interactieve Beleidsvorming bij en in 2012 schreef hij (met Monique Neyzen) het hoofdstuk ‘Participatie, invloed van burgers en professionals in beleid’ in het boek ‘Communicatie van Organisaties. Handboek Public Relations’. In 2012 verscheen de publicatie ‘De burger is ook een mens. Burgerparticipatie op basis van belevingswerelden.’


boek: gebiedsmarketing

Vijf jaar cadeau: Masterclass ‘gebiedsmarketing floreert in crisis’

De tweede bijeenkomst in het kader van ons vijfjarig bestaan gaat over gebiedsmarketing. Onze Brandstation-methodiek vindt in deze economisch barre tijd steeds meer aanhangers. Niet vreemd in een tijd waarin de klant weer koning is en het aangeboden product exact moet zijn afgestemd op de vraag. Leerzame cases waarbij diverse sprekers vertellen over de ontwikkelingen van de gebiedsmarketing en hoe branding leidend wordt bij gebiedsontwikkelingen. Het staat op allemaal op het programma tijdens de bijeenkomst ‘gebiedsmarketing floreert in crisis’ die wordt gehouden op donderdag 18 april en donderdag 30 mei van 14.00 tot 17.30 uur in het EYE filmmuseum in Amsterdam.

Bureau Buhrs verzorgt het programma met bijdragen van o.a. gemeente Groesbeek, corporaties Oosterpoort en Rijswijk Wonen, stedenbouwkundig bureau HOSPER en Daan Goos (winnaar van de Citymarketing Scriptieprijs 2013 met ‘Het identiteitsgat: een studie naar integrale buurtbranding’). Deelname is gratis en u kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier.

Gebiedsmarketing staat niet stil
Het boek ‘Gebiedsmarketing. Kiezen voor een succesvolle toekomst voor locatie, wijk en stad.’ is inmiddels diverse malen herdrukt en wordt door het hele land gebruikt bij opleidingen communicatie en marketing. Tot onze vreugde kennen vele vakgenoten het boek. Ons denken over gebiedsmarketing heeft na het verschijnen van het boek niet stilgestaan. We leerden verder van tientallen cases in het land die wij mochten uitvoeren: van Groningen tot Groesbeek en van Vlissingen tot Maastricht. Op 18 april en 30 mei delen we graag met u de ontwikkelingen in de gebiedsmarketing-aanpak.

Een interessante ontwikkeling vinden wij dat gebiedsmarketing en branding steeds meer leidend worden bij gebiedsontwikkeling en het te bouwen woningaanbod. Samen met stedenbouwkundig bureau HOSPER deden wij ervaring op hoe vanuit geselecteerde doelgroepen en een scherp gedefinieerde ‘brand’ een stedenbouwkundige visie ontwikkeld kan worden. Wij zullen het proces schetsen hoe in samenwerking te komen tot een brand, stedenbouwkundig plan, productontwikkeling en marketing voor een gebied.

Theorie en praktijk
In twee bijzondere cases kijken we naar de ontwikkelingen in de praktijk. Voor de Groesbeekse wijk Stekkenberg smeedden de gemeente, corporatie Oosterpoort, Stichting Primair Onderwijs Groesbeek, Stichting Welzijn Groesbeek en ontwikkelaar Koopmans een verbond om gezamenlijk het imago van de wijk te verbeteren. Famke Zandstra (Oosterpoort) en Hedy Delheij (gemeente Groesbeek) vertellen hoe zij gezamenlijk tot een brandbeschrijving van de wijk kwamen en hoe dit zijn invloed heeft op de wijkmarketing en sociale en fysieke vernieuwing van de wijk.

Rijswijk Wonen wil bijdragen aan een divers Rijswijk door van iedere wijk een gewenste identiteit te schetsen en daar productontwikkeling, beheer en communicatie op af te stemmen. Esmee Remmerswaal, communicatieadviseur, en Marion Wendel, programmamanager, vertellen over de achtergrond van deze keuze en de gekozen aanpak. Met een discussie over de ontwikkelingen in de gebiedsmarketing sluiten we deze bijeenkomst af. Tenminste het formele gedeelte. Uiteraard sluiten we ook deze bijeenkomst af met een borrel. Het is tenslotte onze verjaardag.

De training is bedoeld voor medewerkers van overheden, corporaties, ontwikkelaars en bouwbedrijven. De locatie wordt binnenkort bekendgemaakt. Maar zal in het midden van het land zijn. Het aantal plaatsen is beperkt. Schrijf je dus snel in via het aanmeldformulier.

Michel Buhrs is auteur van het eerste boek met de term gebiedsmarketing in de titel dat in 2008 verscheen: ‘Gebiedsmarketing, voor een succesvolle toekomst van locatie, wijk en stad’. Michel geeft regelmatig gastcolleges aan bijvoorbeeld de Hogeschool Inholland, Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Arnhem Nijmegen. Daarnaast verzorgt Bureau Buhrs als vijf jaar i.s.m. Inholland Academy post-hbo trainingen Gebiedscommunicatie.Zo geef je graag een verjaardagfeestje...

Er is overweldigend veel belangstelling voor onze gratis masterclasses ‘Participatie: de nieuwe generatie’ en ‘Gebiedsmarketing floreert in crisis’. Als het zo doorgaat dan hebben we een grotere zaal nodig! Geef je snel ook. Collega’s van de volgende organisaties gingen je voor: Stadsregio Amsterdam, Stadsgenoot, Stadsdeel Amsterdam Noord, Ymere, Bouwfonds Ontwikkeling, Saxion Hogescholen, PMB Amsterdam, Ontwikkelingsbedrijf Vathorst, Rijswijk Wonen, Provincie Overijssel, Intermaris, Parteon, Stadsdeel Amsterdam Zuid, Laurens, Hogeschool Windesheim, AM, projectbureau Houthaven, Delft Marketing, Spoorzone Delft, Promotie Veenendaal, Hogeschool Van Hall Larenstein en de gemeenten Bergen, Gouda, Eindhoven, Tilburg, Rotterdam, Amsterdam en Utrecht.nieuwsarchiefCommunicatie- en brandingtraject voor Linieland

Communicatie- en brandingtraject voor Linieland

Bureau Buhrs is uit vijf partijen geselecteerd om de komende maanden het communicatie- en brandingtraject voor Linieland te begeleiden. De Nieuwe Hollandse Waterlinie is van grote waarde voor Nederland op het gebied van cultuurhistorie en landschappelijke structuur. Er is de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in het beleefbaar en toegankelijk maken en houden van de verdedigingslinie. In Linieland - een van de zeven deelgebieden van de verdedigingslinie - zijn dan ook veel projecten gerealiseerd. Communicatie en marketing gaan daarbij een steeds prominentere rol spelen. In een communicatietraject formuleert Bureau Buhrs met de samenwerkende partijen - waaronder de gemeenten Houten en Nieuwegein, provincie Utrecht en Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden - een eenduidige boodschap en bedenkt hoe het merk Linieland in de markt gezet kan worden.Stekkenberg gaat goed samen
Opdrachtgever: Gemeente Groesbeek Periode: 2012

Stekkenberg gaat goed samen

De Groesbeekse wijk Stekkenberg staat voor een grote herstructureringsopgave waarbij ruim tweehonderd woningen worden gesloopt, die plaats maken voor nieuwe koop- en huurwoningen. Bureau Buhrs ontwikkelde eerder dit jaar in samenwerking met gemeente Groesbeek, Oosterpoort Wooncombinatie, Stichting Welzijn Groesbeek (SWG) en Stichting Primair Onderwijs Groesbeek (SPOG) een strategisch (marketing)communicatieplan dat zowel op de verkoop van de woningen en vernieuwing van de wijk is gericht, als op het vergroten van de trots en betrokkenheid van de bewoners. Het communicatieplan wordt nu omgezet in concrete middelen. Bureau Buhrs ontwikkelde voor Stekkenberg de pay-off en het campagneconcept. De campagne 'Gaat goed samen' gaat begin oktober met een knal van start. Dan wordt de website gelanceerd, het campagnebord geplaatst en wordt het evenement voor de buurt aangekondigd dat later dit jaar plaatsvindt.Koop en huur

Consumentgericht bouwen - (toekomstige) bewoners aan het woord

Potentiële bewoners krijgen steeds meer invloed op hoe ze willen wonen. Bureau Buhrs adviseert ontwikkelaars, woningcorporaties en gemeenten over hoe toekomstige én huidige bewoners zo goed mogelijk betrokken worden en invloed hebben op de woning en de woonomgeving. Bijvoorbeeld Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V. en woningcorporatie Ymere ondersteunen wij bij twee interessante projecten. Broekrijk wordt de woonwijk van Broekerplein, het centrum van Langedijk. In deze nieuwe woonwijk realiseert Van Wijnen

Projectontwikkeling West B.V. ongeveer negentig eengezinswoningen. Na het opstellen van de positionering en het ontwikkelen van een campagneconcept en website voor Broekerplein, werd ingezoomd op de daadwerkelijke woningbouw. Deze ontwikkeling werd besproken met op leefstijl geselecteerde potentiële kopers. In verschillende groepen spraken we concreet over de plannen. Wat vindt men van de gevels, de plattegronden en de duurzaamheid? Wat is prettig aan de leefomgeving en wat wordt gemist? Deze aspecten werden uitvoerig behandeld in panelbijeenkomsten. De enorme hoeveelheid input wordt meegenomen in de verdere ontwikkeling van de plannen.

Koop en huur
De komende jaren vernieuwt woningcorporatie Ymere de Amsterdamse Rudolf Dieselbuurt met de sloop van 124 woningen, nieuwbouw van woningen en voorzieningen, en een opknapbeurt van de openbare ruimte. Vorig jaar is een nieuwbouwplan voor de buurt ontwikkeld. Momenteel worden de tekeningen verder uitgewerkt en worden huidige bewoners geherhuisvest. Potentiële terugkeerders en nieuwe kopers en huurders kunnen tijdens interactieve bijeenkomsten hun voorkeuren en wensen kenbaar maken over de ontwerpen. De potentiële bewoners hebben onder andere de mogelijkheid om mee te praten over de plattegronden, maar ook over thema´s als beheer en groenvoorziening. Naast advies over de aanpak, zit Bureau Buhrs de avonden voor en zorgt voor verslaglegging.Invloed van burgers

Invloed van burgers

Voor het boek ‘Communicatie van organisaties, handboek Public Relations’ heeft Michel Buhrs, samen met Monique Neyzen, een hoofdstuk over participatie geschreven. In het hoofdstuk wordt ingegaan op de invloed van burgers en professionals in beleid. Veel zaken komen aan bod, van doelstellingen en randvoorwaarden tot de uitvoering en de communicatie. Een belangrijk deel van het hoofdstuk behandelt participatie en communicatie op basis van leefstijlen van burgers.

Over het boek
Overheden, non-profitorganisaties en commerciële bedrijven moeten voortdurend communiceren om in evenwicht te blijven met hun omgeving. Afstemming is nodig, omdat die omgeving steeds sneller verandert. Moderne organisaties proberen niet alleen te beïnvloeden, ze luisteren mee en participeren in gesprekken die consumenten voeren. Dit handboek biedt inzichten en richtlijnen, gebaseerd op actuele ontwikkelingen, die van belang zijn voor de communicatie van organisaties. Het boek is onder andere te bestellen via de website van bol.comGebiedsstrategie Teleport
Opdrachtgever:
Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam Projectorganisatie Westpoort
Periode: 2012

Gebiedsstrategie Teleport

Bureau Buhrs is gevraagd de gebiedsstrategie voor Teleport te vertalen in een prettig leesbare gebiedsambitie en een strategie voor gebiedscommunicatie op te stellen. Teleport vormde in de jaren tachtig het antwoord op de behoefte aan telematicagerelateerde bedrijven. Tot optimale bloei van de telematicasector is het - als gevolg van de ICT-ontwikkelingen die elkaar in hoog tempo opvolgden - nooit gekomen. De nadruk van Teleport verschoof gaandeweg van de ICT-sector naar de kantorenmarkt. Anno 2012 is Teleport een monofunctioneel kantorengebied waar leegstand dreigt. De gemeente heeft grote ambities met het gebied en ontwikkelt een gebiedsstrategie om de gedaanteverandering die Teleport de komende jaren ondergaat, vorm te geven. Communicatie en marketing spelen daarin een grote rol.Kim van Eerde

Nieuwe adviseur: Kim van Eerde

Sinds 1 februari 2011 versterkt Kim van Eerde het team van Bureau Buhrs. Kim heeft haar Master Communicatiewetenschap behaald aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna werkte zij voor ECORYS Rutten Communicatieadvies, waardoor ze goed thuis is in de wereld van ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing. Na een jaar als accountmanager bij Proof Reputation te hebben gewerkt, keert ze als adviseur en redacteur weer terug naar de vernieuwing van stad en land. Wil je contact met Kim? Mail haar op vaneerde@bureaubuhrs.nl.Nieuw hart voor Langedijk
Opdrachtgever:
Gemeente Langedijk
Periode: 2012

Nieuw hart voor Langedijk

Broek op Langedijk krijgt een nieuw centrum: Broekerplein. De planontwikkeling vordert gestaag. Het moment bij uitstek om te starten met de gebiedspromotie. Bureau Buhrs is de opdracht gegund te komen tot een sterke positionering van het gebied en de uitwerking van de communicatie. De integrale gebiedsontwikkeling van de gemeente Langedijk, Van Wijnen Projectontwikkeling, Van den Heerik Beheermij en Woningbouwvereniging Langedijk omvat onder meer de revitalisatie en uitbreiding van het winkelcentrum, de realisatie van een appartementencomplex en een nieuwe woonwijk met ongeveer 85 eengezinswoningen.

Bureau Buhrs heeft met de projectpartners een workshop gehouden, waarin de kernkwaliteiten, het onderscheidend vermogen ten opzichte van concurrenten en de beoogde doelgroepen tegen het licht zijn gehouden. Op basis daarvan zijn voor het gebied de naam Broekerplein en de pay-off ‘Het nieuwe hart van Langedijk’ gekozen. De nadruk van Broekerplein komt te liggen op de mix van wonen, winkelen en ontmoeten in een authentieke omgeving. Ook ontwikkelde Bureau Buhrs een passend logo. De komende tijd ontwikkelt Bureau Buhrs de website en een fotowedstrijd waarmee Broekerplein bij de Langedijkers onder de aandacht wordt gebracht.Hegeman Bouwgroep haalt opdracht binnen
Opdrachtgever:
Hegeman Bouwgroep
Periode: 2012

Hegeman Bouwgroep haalt opdracht binnen

Hegeman Bouwgroep heeft een opdracht van woningcorporatie Domijn binnengehaald voor de renovatiewerkzaamheden van 286 woningen in Enschede. De communicatieaanpak met de bewoners op basis van belevingswerelden was daarbij van groot belang. Bureau Buhrs adviseerde in opdracht van Hegeman over de communicatie richting de in het gebied aanwezige doelgroepen. Dat resulteerde onder andere in een modelwoning met een vast aanspreekpunt, dat tijdens kantooruren altijd bereikbaar is (in de modelwoning of telefonisch), een op de doelgroepen toegesneden brochure en bewonersbrieven met de wenselijke tone-of-voice. Ook de komende tijd staat Bureau Buhrs Hegeman bij in haar communicatie met de bewoners.Boost voor gebiedsmarketing Stadshagen
Opdrachtgever:
Gemeente Zwolle
Periode: 2012

Boost voor gebiedsmarketing Stadshagen

De Zwolse wijk Stadshagen is een van de grootste Vinex-locaties van ons land en telt in 2025 ruim 16.000 woningen. Tot dusverre is de verkoop van de woningen altijd voorspoedig verlopen. Toch is de kritiek op de wijk dat de woningen teveel op elkaar lijken en strakke lijnen het beeld in de wijk bepalen. Gezien de huidige tijdsgeest is nu het moment bij uitstek om het over een andere boeg te gooien en de gebiedsmarketing van Stadshagen grondig aan te pakken. De wens bestaat de verschillende buurten van Stadshagen onderscheidend ten opzichte van elkaar te positioneren.

De gemeente Zwolle heeft in Bureau Buhrs het bureau gevonden dat de gebiedsmarketing van Stadshagen gaat trekken. Van 1 mei tot en met het einde van het jaar trekt Bureau Buhrs de gebiedsmarketing van Stadshagen en de diverse deelgebieden. Daarbij passeren alle facetten van gebiedsmarketing de revue. Van positionering tot het schrijven van communicatieplannen, van de ontwikkeling van communicatiemiddelen tot de organisatie van evenementen. Uiteindelijk is het doel een ‘boost’ te geven aan, en structuur te brengen in de gebiedsmarketing van Stadshagen. De profilering van Stadshagen en de verschillende buurten moet beter op het netvlies van de doelgroepen komen te staan, waarbij samenwerking tussen de gemeente en ontwikkelaars essentieel is.Michel Buhrs

Zomeraanbieding Incompany-training gebiedscommunicatie

Is uw organisatie of afdeling toe aan nieuwe inzichten over gebiedscommunicatie? Schroef uw kennis de komende maanden op met de zomeraanbieding van Bureau Buhrs! Ook deze zomer verzorgen wij voor het derde jaar op rij voor slechts € 1000,- onze veelgevraagde eendaagse incompany-training gebiedscommunicatie aan max. 12 personen. Deze aanbieding geldt tot en met september 2012. In de training staat de Brandstation-methodiek centraal. Michel Buhrs ontwikkelde deze methodiek die richting geeft aan gebiedsmarketing op elke schaal. Van project tot wijk en stad.

In de training komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • De stappen naar een scherpe positionering.
 • Naamgeving voor gebieden en projecten.
 • Doelgroepen en leefstijlen.
 • Marktonderzoek bij gebiedsontwikkeling.
 • Het traject van positionering naar succesvol campagneconcept.
 • (Marketing)communicatiestrategie en inzet middelen, media en acties .
 • De organisatie van gebiedsmarketing.
 • Beleid en product-marktcombinaties.

Op verzoek bieden wij u ook een variant van de training waarin onze nieuwe methodiek voor belevingsgerichte burgerparticipatie en -communicatie ‘De burger is ook een mens’ aan de orde komt.
Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden voor uw organisatie? U kunt vrijblijvend contact opnemen met Bureau Buhrs, via info@bureaubuhrs.nl of
telefoonnummer 020 632 58 05.Stekkenberg

Nieuw imago voor Stekkenberg

De Groesbeekse wijk Stekkenberg is een gezellige volksbuurt die toe is aan vernieuwing. Woningbouwcorporatie Oosterpoort werkt samen met haar partners aan de herstructurering van ruim tweehonderd woningen. Aan Bureau Buhrs is de opdracht gegund om vorm te geven aan een strategisch communicatieplan voor Stekkenberg dat zowel huidige bewoners bedient, als gericht is op het werven van nieuwe bewoners voor de wijk.

Een belangrijke opgave is om het imago gelijke tred te laten houden met de vernieuwing zodat bewoners weer trots zijn op hun buurtje en nieuwe woningen snel worden verhuurd en verkocht.

Er is inmiddels een aantal stappen gezet dat moet leiden tot een langjarige communicatiestrategie. Zo is er in de wijk een creatieve brainstormavond georganiseerd waarbij bewoners meedachten over de kwaliteiten van Stekkenberg. Deze resultaten zijn door Bureau Buhrs gebruikt bij positionerings- en communicatieworkshops met professionals van gemeente, corporatie, welzijnsinstellingen, school, etc. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een plan en concept die de basis vormen voor een creatieve, maar op de realiteit gestoelde marketingcampagne.ReisWijzer
Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
Periode: 2011-2012

Evaluatie ReisWijzer

Rijkswaterstaat Utrecht is begin 2011 gestart met het pilotproject ‘de ReisWijzer’. De ReisWijzer is een communicatiemiddel met als doel weggebruikers tijdig en juist te informeren en de druk op het Utrechtse wegennet te verminderen. De pilot loopt inmiddels bijna een jaar en Rijkswaterstaat heeft Bureau Buhrs gevraagd de ReisWijzer te evalueren. De aanbevelingen van de evaluatie worden benut om de ReisWijzer te verbeteren en mogelijk op te schalen naar een landelijke dienst.

In de regio Utrecht wordt er, ook in 2012, op een aantal trajecten veel aan de weg gewerkt. Door zich aan te melden voor de ReisWijzer ontvangen weggebruikers persoonsgebonden informatie over de trajecten en momenten waarop zij verkeershinder kunnen verwachten. Ook ontvangen ze advies over omleidingen en aanbiedingen, zoals voordeliger reizen met OV.

Wij pakken dit onderzoek op met Bureau Slim, gespecialiseerd in mobiliteitsvraagstukken. De evaluatie focust zich op de mening van weggebruikers over de ReisWijzer. Bijvoorbeeld over de inzet van communicatiemiddelen, het type informatie dat ze per e-mail en op Twitter ontvangen, het tijdstip waarop informatie over hinder wordt gegeven, het aanbod van alternatieven en de trajecten waarover informatie beschikbaar is. Specifiek onderdeel van de evaluatie is het gebruik van de leefstijlen van SmartAgent. We formuleren aanbevelingen over de manier waarop Rijkswaterstaat momenteel communiceert met de ReisWijzer: type communicatiemiddelen, tone-of-voice, inhoud van de boodschap en de look & feel. Tevens formuleren we aanbevelingen over hoe de communicatie beter kan aansluiten op de verschillende leefstijlen waardoor de ReisWijzer een breder publiek bereikt.

Voor weggebruikers die geïnteresseerd zijn geraakt in de ReisWijzer verwijzen we u naar: www.rijkswaterstaat.nl/ReisWijzer.


Rijswijk
Opdrachtgever: Woningcorporatie Rijswijk Wonen
Periode: 2012

Training Rijswijk Wonen

Bureau Buhrs ontwikkelt voor de woningcorporatie Rijswijk Wonen een training-on-the-job gebiedscommunicatie. In een aantal trainingsdagen worden concrete cases aangepakt. De cursisten werken hier onder begeleiding van Bureau Buhrs aan de positionering van hun projecten, afstemming van product en communicatie op belevingswerelden en doelgerichte communicatie- en marketingcampagnes. Doelstelling is dat na deze training niet alleen een aantal projecten op weg is geholpen, maar ook dat het ‘branden’ van gebieden in de genen van de medewerkers zit gebakken.Huisje, boompje, bakfiets in Breda
Opdrachtgever: Woningcorporatie Wonen Breburg en ontwikkelaar NBU
Periode: 2011

Huisje, boompje, bakfiets in Breda

In opdracht van woningcorporatie WonenBreburg en ontwikkelaar NBU verzorgt Bureau Buhrs de gebiedsmarketing van de Struyckenwijk. Deze wijk in Breda transformeert in een dynamisch, aantrekkelijk woongebied dicht bij de binnenstad. Na een leefstijlenonderzoek en een positioneringstraject is een marketingstrategie en een campagneconcept bedacht met de pay-off ‘Huisje, Boompje, Bakfiets’, waarop een uitgebreide campagne is gebaseerd.

De gebiedsmarketing is in een doelgroepgerichte campagne gegoten met de bakfiets als herkenbaar icoon. Verschillende middelen en acties worden ingezet zoals een wijkfestival, commercial en flyer- en uitdeelacties. Daarnaast worden er campagnedoeken, een website en een wijkkrant gerealiseerd, allen in woord en beeld geheel afgestemd op de doelgroep die in het voortraject zorgvuldig is geselecteerd. Voor de vormgeving werkte Bureau Buhrs samen met Victor de Zeeuw van Newton21.

In de wijk worden nieuwe woningen en appartementen gebouwd én komen allerlei voorzieningen als winkels en horeca. De nieuw te bouwen woningen en voorzieningen in de Struyckenwijk zijn gericht op jonge, eigenzinnige mensen met een sociale, actieve leefstijl.Ouderen zijn cool

Ouderen zijn cool

Bureau Buhrs, SmartAgent en WAAG Society bundelen de krachten. Op de Assisted Ambient Living Conferentie (AAL) in Italië presenteren zij deze maand hun gezamenlijke visie op het ouderenvraagstuk. Zij vertellen over productontwikkeling, participatie en marketing gebaseerd op leefstijlen van de NewChoice generation.

Onze visie is dat het aanbod van producten en diensten voor ouderen in de huidige markt saai is. Het vertrekt vanuit de vooronderstelling dat ouderen vooral mensen zijn met tekortkomingen. In de onderstroom zien we nieuwe bewegingen ontstaan zoals de 2e adolescentie. Die benadrukken dat ouderen, net als ieder ander, passies hebben in het leven. Sterker nog, er zijn veel ouderen waarvan de kinderen het huis uit zijn, die genoeg geld in de portemonnee hebben en voldoende tijd beschikbaar om hun passie in de praktijk te brengen. Kortom, veel 55-plussers hebben ruimte om nieuwe keuzes te maken in het leven.

Het anticiperen op deze waarden opent een heel nieuw marktperspectief, in termen van producten en diensten. De aandacht verschuift hiermee bijvoorbeeld van professionele zorg naar preventie. In het licht van de demografische transitie zal deze manier van denken volgens ons gemeengoed moeten worden. Over twintig jaar zal zestig % van de samenleving bestaan uit 50-plussers. De uitdaging ligt in het ontwikkelen van een volwassen markt op dit gebied. Een markt welke geïdentificeerd wordt met de woorden ‘cool’, ‘hip’, ‘hard’ en ‘vet’.

Bureau Buhrs, SmartAgent en WAAG Society maken zich sterk om deze markt te ontwikkelen voorbij leuke, maar vrijblijvende pilots. Onze slagkracht ontstaat door een combinatie van belevingswerelden, cocreatie en marketingcommunicatie. Dit resulteert in het écht luisteren naar en samenwerken met ouderen in het ontwikkelen en vermarkten van producten en diensten.Preferred supplier Provincie Utrecht

Preferred supplier provincie Utrecht

Na een Europese aanbesteding is de combinatie Bureau Buhrs ⁄ OnlyHuman ProjectTeam geselecteerd als één van de ‘preferred suppliers’ voor de provincie Utrecht, perceel Communicatieadvies en -uitvoering. Eerder dit jaar werden wij ook al geselecteerd bij de Europese aanbesteding van de provincie Noord-Holland.

De ‘preferred’ suppliers leveren advisering over en uitvoering van communicatieactiviteiten en -middelen voor diverse afdelingen, projecten en programma's, gericht op verschillende doelgroepen: burgers, bedrijven, partners (onderwijs, andere overheden) en medewerkers. Het kan zowel strategische-, beleids-, corporate-, project-, programma- als interne communicatie betreffen.Ramona Smak

Nieuwe adviseur: Ramona Smak

Sinds 1 juli 2011 versterkt Ramona Smak het team van Bureau Buhrs. Ramona heeft haar Master in de communicatie- en informatiewetenschap behaald aan de Vrije Universiteit. Daarna werkte zij op de communicatieafdeling van gemeente Alkmaar waar ze zich bezighield met interne- en externe communicatie, city marketing, campagnes en social media. Ook heeft ze werkervaring opgedaan als adviseur bij verschillende bedrijven én in de journalistiek. Ramona vult ons team aan met haar ervaring in communicatie en social media en met haar redactionele en organisatorische kwaliteiten. Wil je contact met Ramona? Je kunt haar mailen via smak@bureaubuhrs.nl. Ook versterkt Travis Reuser als trainee van september tot februari ons team, reuser@bureaubuhrs.nl.


Preferred supplier Provincie Noord Holland

Preferred supplier provincie Noord Holland

Na een Europese aanbesteding is de combinatie Bureau Buhrs / OnlyHuman ProjectTeam geselecteerd als een van de drie ‘preferred suppliers’ voor de Provincie Noord-Holland, perceel Communicatieadviesdiensten voor de Fysieke Omgeving. Hiermee laten we meer dan tachtig deelnemende bureaus achter ons. De eerste pitch leverde ons een prachtige opdracht op: de communicatie en burgerparticipatie rondom de aanpassing van de N243.

Voor de N243 zijn we direct goed van start gegaan. We analyseren het krachtenveld, scannen de media, organiseren een workshop en adviseren over de communicatiestrategie. Daarna ondersteunen we de provincie bij de doelgroepgerichte uitvoering van tientallen keukentafelgesprekken en meer.

Het project voor de N243 valt binnen het perceel “Communicatieadviesdiensten voor de Fysieke Omgeving”. Hier worden strategische- en beleidscommunicatieopdrachten uitgezet op het gebied van mobiliteit, ruimtelijke ordening, ruimtelijke economie, duurzame energie, landschap en natuur en recreatie. Zowel OnlyHuman als Bureau Buhrs hebben ruime ervaring binnen deze domeinen.Structuurvisie Maastricht
Opdrachtgever:
Gemeente Maastricht
Periode: 2011

Structuurvisie Maastricht

De gemeente Maastricht ontwikkelt een actuele structuurvisie voor de stad. Bureau Buhrs helpt de gemeente Maastricht bij de dialoog met burgers over de totstandkoming van de structuurvisie. De bevolking ontgroent en vergrijst en er is sprake van schaalvergroting en individualisering. Deze trends roepen tal van vragen op. Welke voorzieningen zijn nodig in de toekomst? Hoe worden deze voorzieningen optimaal verspreid over de stad? Inzicht in deze vraagstukken houdt de stad op lange termijn leefbaar en bereikbaar.

Gemeente Maastricht vindt het belangrijk input te verzamelen uit de samenleving en is in dit kader een breed participatietraject gestart. De toekomst van de stad gaat iedereen aan. Ondersteund door Bureau Buhrs gaat de gemeente in gesprek met de Raad en het College, partners, ondernemers en de burgers van de stad. Strategisch advies en ondersteuning bij de inzet van campagnes en communicatiemiddelen als busreclames, posteracties en een website vormen de basis voor succesvolle participatie. Onze nieuwe methodiek 'De burger is ook een mens' zorgt ervoor dat de gemeente haar doelgroepen bereikt. Kijk voor een sfeerimpressie op www.maastrichtovermorgen.nlVerkoopcommunicatie woonzorgcomplex Parc Transwijk
Opdrachtgever:
Woningcorporatie Bo-Ex
Periode: 2011

Verkoopcommunicatie woonzorgcomplex Parc Transwijk

In opdracht van woningcorporatie Bo-ex en zorginstelling Vecht en IJssel verzorgt Bureau Buhrs de verkoopcommunicatie voor ‘Parc Transwijk’. Dit unieke wooncomplex voor senioren wordt gerealiseerd vlak bij het park Transwijk in Utrecht. Samen met onderzoeksbureau SmartAgent hebben we een positioneringstraject en doelgroepgerichte campagne opgetuigd.

In Parc Transwijk wordt comfortabel wonen gecombineerd met allerlei gemakken en zorg op maat zodat bewoners zelfstandig blijven wonen en optimaal van het leven genieten. In het complex komen naast huur- en koopwoningen verschillende voorzieningen: een restaurant, bibliotheek, winkel en eerstelijnszorgvoorzieningen. De zestig koopwoningen in Parc Transwijk worden aan de man gebracht met een doelgroepgerichte campagne. Onderdeel daarvan is onder meer een verkoopevenement dat een heerlijk dagje uit vormt voor grootouders en hun kleinkinderen.
Daarnaast worden er diverse middelen gerealiseerd, zoals een website, nieuwsbrief, verkoopbrochure, campagneborden en een drieluikfolder.Leiden Centraal
Opdrachtgever:
Gemeente Leiden
Periode: 2011-2012

Leiden Centraal

Gemeente Leiden, Ymere en NS Poort hebben de ambitie het stationsgebied van Leiden gericht te positioneren. Bureau Buhrs is gevraagd deze ambitie mede waar te maken. Het stationsgebied transformeert door uitvoering van het nieuwe stedenbouwkundig plan. Een sterke en onderscheidende positionering van Leiden Centraal dient als basis voor de ontwikkeling en de marketingcommunicatie.

Tussen het historische centrum aan de stadszijde en het Bio Science Park aan de zeezijde van het station ontstaat een meer directe verbinding. Na de aanpassing wonen veel meer mensen in het gebied. Het visitekaartje van Leiden moet straks met de juiste campagne bekend worden onder Leidenaren, nieuwe en gevestigde ondernemers en werknemers in de Randstad. Binnenkort neemt de gemeenteraad een belangrijke besluit over het plan die richting geeft aan de verdere gebiedsontwikkeling.Boek Dudok Wonen
Opdrachtgever:
Woningcorporatie Dudok Wonen
Periode: 2011

Boek Dudok Wonen

In opdracht van woningcorporatie Dudok Wonen maakten wij het boek ‘Kansen voor cultureel erfgoed’. Het boek toont de projecten van Dudok Wonen die behoud, herbestemming en nieuwbouw van cultureel erfgoed betreffen. De uitgave helpt de nieuwe afdeling Ontwikkeling bij hun acquisitie. Het idee voor een projectenboek ontstond tijdens een positioneringstraject voor de afdeling. Tijdens twee workshops met directie en medewerkers ontrafelde Bureau Buhrs hoe de afdeling zich het best kan profileren. Naast het boek ontwikkelden wij ook een serie productbladen en maakten een plan voor de corporate communicatie.VNG-congres
Periode: 2011

VNG-congres

Op 7 en 8 juni a.s. is Bureau Buhrs vertegenwoordigd op het VNG-jaarcongres. Wilt u nader kennis maken met ons bureau? Kom dan naar de informatiestand die wij delen met SmartAgent, bureau voor belevingsonderzoek. Hier vindt u onder andere informatie over de methodiek voor belevingsgerichte burgerparticipatie, ‘De burger is ook een mens’. Wij vertellen u, of uw bestuurders, graag meer over hoe u communicatie en participatie kunt afstemmen op groepen burgers met verschillende belevingswerelden. Uiteraard kunt u ook zien wat voor projecten en producten onze bureaus verzorgen.

Bezoekers van de stand krijgen gratis de brochure‘De burger is ook een mens’. Meer informatie vindt u op www.vngjaarcongres.nl.Nieuwe adviseur: Saartje Sondeijker

Sinds 1 november 2010 versterkt Saartje Sondeijker het team van Bureau Buhrs. Saartje is gepromoveerd op transitiemanagement bij het instituut DRIFT, verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze heeft daar brede ervaring opgedaan met visie- en participatietrajecten die als doel hebben burgers en koplopers te 'empoweren'. Saartje is gespecialiseerd in methoden en werkvormen die mensen binden en handvatten bieden om samen verandering te brengen in hun wijk. Ze heeft hier een boek over geschreven, genaamd “Imagining Sustainability”. Daarnaast heeft Saartje meerdere games ontwikkeld, gericht op het stimuleren van bewustwording binnen groepen. Wil je contact met Saartje? Mail haar op sondeijker@bureaubuhrs.nl.De burger is ook een mens

Bestel nu de brochure ‘De burger is ook een mens’!

Eindelijk is het zover! De participatiemethodiek ‘De burger is ook een mens: burgerparticipatie op basis van belevingswerelden’ is een feit. Samen met onderzoeksbureau SmartAgent is Bureau Buhrs gekomen tot een nieuwe, praktische methodiek die een doorbraak teweegbrengt in het denken over en de uitvoering van burgerparticipatie.

De methodiek kijkt naar behoeften, voorkeuren, angsten en waarden van de doelgroepen en gebruikt deze informatie in de communicatie en participatie. Met als resultaat een constructieve dialoog, een verrijking van de plannen, een gedragen beleid en wederzijdse tevredenheid.

Met behulp van de methodiek kunnen wij aangeven:

 • Welke participatiestrategie het meest effectief is.
 • De rol die de opdrachtgever het beste kan aannemen.
 • Welke incentives burgers overtuigen om te participeren.
 • Met welke communicatieboodschappen burgers gemobiliseerd kunnen worden.
 • Welke communicatiemiddelen voor welke doelgroepen interessant zijn.
 • Welke participatie-/discussietechnieken wanneer werken.
 • Welke -tone-of-voice- en -look & feel- aansluit bij de verschillende belevingswerelden.

Begin november hebben Bureau Buhrs en SmartAgent 1.000 exemplaren van de brochure ‘De burger is ook een mens: burgerparticipatie op basis van belevingswerelden’ de wereld ingestuurd. Niet ontvangen, maar wel geïnteresseerd? Vraag een brochure aan via info@bureaubuhrs.nl.grunobuurt

Grunobuurt in Groningen is
1e klas wonen

Bureau Buhrs werkt voor woningcorporatie Nijestee aan de gebiedsmarketing van de Grunobuurt in Groningen. Het creatieve concept ‘1e klas wonen’ is gebaseerd op een gedegen analyse van de woonproducten, de locatie, de belevingswerelden van de doelgroepen en de concurrentie. De verkoop en verhuur van de nieuwe woningen wordt daarom vol vertrouwen tegemoet gezien.

De Grunobuurt is met haar Amsterdamse Schoolstijl een typisch voorbeeld van een vooroorlogse uitbreidingswijk uit de jaren ‘20. Inmiddels wordt het noordelijke deel van de wijk gesloopt. Hiervoor in de plaats komen acht nieuwe woonblokken met een mix van kwalitatief hoogstaande (sociale) huur- en koopwoningen, het merendeel met een relatief stevige prijs. De transformatie brengt dan ook een flinke marketingopgave met zich mee.

Aan Bureau Buhrs is gevraagd een advies uit te brengen over de meest kansrijke doelgroepen, de onderscheidende kwaliteiten waarmee de Grunobuurt zich kan profileren en de relatie tussen de wijkmarketing en de projectpromotie. Met behulp van deskresearch, workshops en een aantal gesprekken met betrokken professionals is Bureau Buhrs tot een gedegen advies gekomen en heeft op basis daarvan een campagneconcept voorgesteld.

De belangrijkste doelgroepen voor deze woonblokken zijn vitale senioren, ambitieuze tweeverdieners en bovenmodaal verdienende jonge alleenstaanden. Hun belevingswereld kenmerkt zich door een focus op luxe, status en controle. De onderscheidende usp’s van de Grunobuurt: kwalitatief hoogstaande en ruime woningen, stedelijk wonen uit de drukte van de binnenstad en de goede ontsluiting van de wijk passen uitstekend bij de woonwensen van deze doelgroepen. Het ontwikkelde concept ‘1e klas wonen’ verwijst naast de hechte band van de wijk met het spoor en uiteraard de luxe woningen.Bureau Buhrs

Uitgerust aan de slag met nieuwe projecten

Nu de zomervakanties achter de rug zijn, draait Bureau Buhrs weer op volle toeren. Een uitdagende nieuwe klus is de branding van de in den lande welbekende Oosterparkwijk in Groningen. Ook zorgde een gewonnen pitch ervoor dat wij voor corporatie SWZ de marketing voor de nieuwbouw van de Muziekwijk in Zwolle verzorgen. Verder gaan wij binnenkort aan de slag bij nieuwe klanten als Dudok Wonen, MAB Development, WoCom en de gemeente Eindhoven.

De komende maanden zetten we onze tanden in een wel heel bijzonder project: de marketing van het Oosterparkwijk in Groningen. Hoewel ‘het Oosterpark’ al jaren in de lift zit en op sommige plekken ronduit pittoresk aandoet, groeit haar imago niet mee. Binnenkort kunnen we u een prikkelende campagne presenteren die daar verandering in brengt. Ook zal de door ons geformuleerde positionering uitgangspunt zijn voor de op te stellen wijkontwikkelingsvisie.

Woningcorporatie SWZ heeft ons gevraagd de wijkmarketing voor de Muziekwijk te verzorgen. Formeel maakt de Muziekwijk onderdeel uit van Holtenbroek, een jaren 60 wijk met veel hoogbouw, een meer dan gemiddelde sociale problematiek en een negatief imago. De wijkmarketing dient een stevig eigen imago voor de Muziekwijk te vestigen en moet de verkoop en verhuur van 332 appartementen en eengezinswoningen in de Muziekwijk bespoedigen. Met ‘communitybuilding’ proberen we er bovendien voor te zorgen dat de toekomstige bewoners van de Muziekwijk zich thuis gaan voelen in hun nieuwe wijk.DUWO

Bureau Buhrs interim bij DUWO Studentenhuisvesting

Bureau Buhrs heeft voor DUWO, de grootste studentenhuisvester van Nederland, een analyse van het communicatiebeleid gemaakt. Op basis hiervan hebben wij aanbevelingen gedaan voor de strategische en tactische communicatie. Daarnaast stelden we een profiel op voor de nieuw aan te trekken communicatieadviseur en vervullen wij interim de vacante functie.

DUWO heeft ruim 17.000 kamers en vestigingen in Delft, Amstelveen en Den Haag. De afgelopen jaren is er voor DUWO en haar medewerkers veel veranderd. Sinds 2003 begeeft DUWO zich op de Amsterdamse markt en in 2005 is DUWO gefuseerd met Intermezzo. De vraag naar studentenhuisvesting neemt nog steeds toe, zowel van Nederlandse als buitenlandse studenten. Deze veranderingen en het vertrek van de communicatiecoördinator waren voor DUWO aanleiding om een onafhankelijke analyse van het communicatiebeleid te vragen.

Bureau Buhrs heeft gekeken naar het type organisatie, het werkveld waarin DUWO zich begeeft en hoe het communicatiebeleid en de uitvoering daarvan zich hiertoe verhouden. Wij concludeerden dat het geformuleerde communicatiebeleid goed aansluit bij de situatie van DUWO. De uitvoering van de communicatie ligt echter teveel in de operationele sfeer met te weinig aandacht voor de strategische en tactische communicatie. Bureau Buhrs deed aanbevelingen om hierin meer evenwicht aan te brengen. Daarnaast stelden we een profiel op voor de nieuw aan te trekken senior communicatieadviseur. Totdat de nieuwe medewerker aan de slag gaat, vervullen wij interim de vacante vacature.Houthaven
Opdrachtgever:
Communicatieadviesgroep en projectleiders van publiekprivate samenwerking door stadsdeel Westerpark, De Key/ Principaal, Rochdale/Delta Forte, Ymere, Bouwfonds, Synchroon en Stadgenoot/ Kristal
Periode: 2009

Positionering Houthaven en Toolenburg-Zuid

Bij de nieuw te ontwikkelen gebieden Houthaven (Amsterdam) en Toolenburg-Zuid (Haarlemmermeer) hebben wij gemeenten, ontwikkelaars en woningcorporaties ondersteunend bij het formuleren van een kansrijke positionering. Met behulp van de Brandstation-methodiek zijn in workshops meerdere positioneringsrichtingen uitgewerkt.

Op basis van deskresearch bepaalde Bureau Buhrs voor beide gebieden de kernkwaliteiten en voerden we een concurrentieanalyse uit. Met behulp van de Brand Strategy Research-methodiek (BSR) is inzicht verkregen in de leefwereld van de potentiële doelgroep. Tijdens de workshops zijn samen met alle betrokken partijen positioneringsrichtingen gekozen en uitgewerkt tot scherpe ‘brandbeschrijvingen’.

Voor de Houthaven is gekozen voor de positionering ‘Stad en IJ’. De Houthaven is het gebied bij uitstek in Amsterdam waar de binnenstad het stoere IJ ontmoet. Een plek waar je straks vanuit je woning de dynamiek van de Amsterdamse haven ervaart. Naast het stadsdeel, namen woningcorporaties Ymere, de Key, Rochdale, Stadsgenoot en ontwikkelaars Synchroon, Bouwfonds en Delta Forte deel aan de workshop.

Voor Toolenburg-Zuid zijn de hoge kwaliteit van de openbare ruimte, de oer-Hollandse dorpse uitstraling en de verschillende woonconcepten de belangrijkste kwaliteiten. Tijdens de workshop met opdrachtgever Ymere en de gemeente Haarlemmermeer vertaalden we deze kwaliteiten in twee positioneringsrichtingen. De beide richtingen werden uitgewerkt in een moodboard.Doornakkers

Doornakkers altijd in de buurt

In de krachtwijk Doornakkers in Eindhoven werken verschillende partijen aan de ontwikkeling van de wijk. Een beter imago en succesvol gebruik van de openbare functies in de wijk zijn belangrijke doelen van de communicatie. Voor de gemeente Eindhoven en woningcorporatie Woonbedrijf verzorgt Bureau Buhrs de gebiedsmarketing; van ontwikkeling van het ‘merk’ Doornakkers en een creatief campagneconcept tot de communicatiestrategie.

Om tot een gedragen positionering te komen, organiseerde Bureau Buhrs meerdere workshops. Naast de gemeente en Woonbedrijf, schoven ontwikkelaars Hurks Vastgoedontwikkeling en Ballast Nedam, de GGD en verschillende zorg- en welzijnorganisaties aan. Ook organiseerden we de ‘Overnight Brandbox’, waarbij de opdrachtgevers voor een creatieve sessie inclusief overnachting naar Amsterdam kwamen. Tijdens deze sessie is de eerste voorzet gedaan voor de creatieve vertaling van het merk Doornakkers. Ook werd de pay-off ‘Altijd in de buurt’ bedacht. Naast de creatieve brainstorm bezochten we met onze gasten vernieuwingsprojecten in Amsterdam Noord die inspiratie kunnen bieden voor de aanpak in Eindhoven.

Bureau Buhrs werkte verschillende visuele voorstellen uit voor het merk Doornakkers . Deze voorstellen zijn kwalitatief getoetst tijdens klantpanels met leden van de doelgroep. De verkregen feedback is meegenomen in de keuze voor en de verdere ontwikkeling van het campagneconcept voor Doornakkers. Momenteel vertalen we de marketing- en communicatiestrategie in een concreet uitvoeringsplan voor de komende drie jaar.bijeenkomst
Opdrachtgever:
Industrieschap Plaspoelpolder
Periode: 2010

Bijeenkomst Ruimte voor Ambitie - Industrieschap Plaspoelpolder

Voor het Industrieschap Plaspoelpolder (IPP) organiseerde Bureau Buhrs de bijeenkomst ‘Ruimte voor Ambitie’. Het IPP presenteerde hier de herstructureringsplannen voor twee bedrijventerreinen aan de belangrijkste stakeholders en de pers. Bureau Buhrs verzorgde de inhoudelijke voorbereiding en praktische organisatie van de bijeenkomst. Daarnaast ontwikkelden we diverse communicatiemiddelen en verzorgden we de persbenadering en - woordvoering.

Het IPP heeft in het kader van de Taskforce Herstructurering Bedrijventerreinen een pilotvoorstel ingediend en gehonoreerd gekregen. De Taskforce heeft ten doel een succesvolle aanpak te realiseren voor duurzame herstructurering van bedrijventerreinen. Wanneer bedrijventerreinen verouderen, trekken bedrijven weg naar nieuw aangelegde businessparken. De verouderde bedrijventerreinen blijven leegstaan, wat leidt tot landschapsvervuiling en waardedaling van de grond.

De bijeenkomst ‘Ruimte voor Ambitie’ stond in het teken van de plannen van het IPP met betrekking tot de pilot. De bijeenkomst werd voorgezeten door Peter Noordanus, voorzitter van de Taskforce Herstructurering Bedrijventerreinen. Bureau Buhrs nam de praktische organisatie van de bijeenkomst op zich, maar was ook nauw betrokken bij de inhoudelijke voorbereiding. Om de inhoudelijke boodschap visueel te ondersteunen, ontwikkelden we een promotioneel filmpje, slideshow en een set ansichtkaarten. Met een persuitnodiging en persbericht zijn verschillende media geïnformeerd over de bijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst heeft het IPP haar ambities voor de komende tijd uitgesproken.Nieuw jaar, nieuwe projecten

Na een topjaar en een korte kerstvakantie startte Bureau Buhrs met een aantal mooie nieuwe projecten.

Zo ondersteunen wij het Industrieschap Plaspoelpolder (gemeente Den Haag en gemeente Rijswijk) met de positionering van vijf bedrijventerreinen in de omgeving. Daarnaast assisteren we het Industrieschap bij haar corporate communicatie en organiseren wij op korte termijn een kick-off bijeenkomst voor de herstructurering van de eerste twee bedrijventerreinen.

Het Amsterdamse stadsdeel Oost-Watergraafsmeer assisteren we dit jaar onder meer bij de organisatie van een bezoek van minister Plasterk aan Jeruzalem. De wijk krijgt in februari officieel een monumentale status. Samen met het marktonderzoeksbureau SmartAgent werken we in de Atolwijk in Lelystad aan de organisatiestructuur, het programma en een corporate communicatiestrategie voor een nieuwe Multifunctionele Accommodatie (MFA).

Ook buigen we ons over een nieuwe wijkmarketingvraagstuk. De gemeente Eindhoven en woningcorporatie het Woonbedrijf hebben ons namelijk gevraagd hen te ondersteunen bij de positionering en marketing van de krachtwijk Doornakkers.

En naast al deze inspirerende opdrachten zijn we natuurlijk ook nog druk met de voorbereidingen van diverse incompany-trainingen en een nieuwe cursus gebiedscommunicatie. Deze gaat op 18 maart weer van start, ditmaal in Den Haag.logo Bureau Buhrs

Bureau Buhrs is de nieuwe naam!

Vanaf 09-09-09 gaat Buhrs & Olfers verder onder de naam Bureau Buhrs. In goed overleg is besloten de samenwerking met Marjan Olfers te beëindigen. En dat is niet de enige verandering. Aan het team is Eva Keizer toegevoegd. Na te hebben gewerkt voor Diogenes Reizen en de Verenigde Naties in Genève koos zij uiteindelijk voor ons bureau. Daar zijn wij blij om. Tomas Zwinkels kreeg daarentegen een invitatie voor een exclusieve onderzoeksmaster in Groningen. Hij is daar op in gegaan en zit inmiddels weer in de studiebanken. Uiteraard hopen we hem daarna weer terug te zien.

Maar er blijft ook veel bij het oude. Zo verandert onze huisstijl nauwelijks. Wellicht is het een uitdaging om de verschillen tussen ons oude en nieuwe logo te zoeken. En natuurlijk blijven we werken aan fantastische projecten in het hele land. In de zomermaanden werkten wij dan ook gestaag door voor bijvoorbeeld de corporaties Mitros, Portaal, Rochdale, Waterweg Wonen, Woonwaard, de gemeenten Alkmaar, Amsterdam, Den Haag, Vlissingen, Vlaardingen, de Zuiderkerk en de Taskforce Ontspits van de Metropoolregio Amsterdam.

Staat u ook voor een belangrijke communicatie- of marketingopgave? Of bent u benieuwd of Bureau Buhrs, communicatie & gebiedsmarketing, iets voor u kan betekenen? Kijk rond op onze website www.bureaubuhrs.nl of neem contact met ons op via 020-6325805.Transvaal

Transvaal

Portiekgesprekken Transvaal

Bureau Buhrs organiseert en begeleidt portiekgesprekken in de Amsterdamse krachtwijk Transvaal. Het bedenken, organiseren en begeleiden van participatietrajecten is één van de voornaamste specialiteiten van Bureau Buhrs. Begin dit jaar hebben wij in de Amsterdamse wijk Jeruzalem een succesvol participatietraject verzorgd. In opdracht van onder andere stadsdeel Oost-Watergraafsmeer en Woningcorporatie Rochdale heeft Bureau Buhrs een traject uitgestippeld en uitgevoerd waardoor er bij de bewoners meer draagvlak is gecreëerd voor de vernieuwing in hun buurt. Niet voor niets koos Rochdale in de zomer van 2009 Rochdale opnieuw voor onze expertise.

Transvaal
Deze buurt is door oud-minister Vogelaar uitgekozen als ‘krachtwijk’. Het is een wijk met complexe problemen, maar ook met veel kansen. Deze kansen moeten worden benut. Woningcorporatie Rochdale gaat actief aan de slag om de woonomgeving in Transvaal te verbeteren. Zo worden als eerste de portieken van 160 woningen aangepakt. De wensen van de bewoners spelen hierbij een belangrijke rol. Uiteindelijk moeten zij prettig in de wijk wonen. Hoe zij de toekomst van hun buurtje zien, is dan ook belangrijk voor de verdere vernieuwingsplannen van de corporatie.
Met als doel die wensen boven tafel te krijgen, is Bureau Buhrs in mei begonnen met het organiseren van zogenaamde portiekgesprekken. Onder andere met kleurrijke uitnodigingen in de vorm van deurlabels werden bewoners verleid om naar de informatieavonden te komen. Elf avonden lang werd rond de keukentafel in een apart ingerichte woning met de bewoners over hun buurt, straat en portiek gesproken. Van deze gesprekken is een analyse gemaakt die de basis vormde voor het advies dat Bureau Buhrs aan de woningcorporatie gaf voor het vervolg.Skyline

Aan de slag! Nieuwe projecten van Bureau Buhrs

We zijn druk aan het werk voor onder meer de woningcorporaties Mitros en Portaal. De laatste maanden heeft Bureau Buhrs de schouders gezet onder verschillende belangrijke gebiedsmarketing opdrachten voor woningcorporaties. Portaal in Leiden vroeg ons advies over de positionering en marketing van vijf nieuw te bouwen woontorens en bijbehorend industrieel erfgoed, het 50KV station, aan de Willem de Zwijgerlaan. Het project grenst aan ‘Nieuw Leyden’. Dit is een unieke woonwijk omdat de woningen hier onder particulier opdrachtgeverschap van bewoners zijn ontwikkeld.

Samen met betrokken medewerkers van de corporatie, gemeente, ontwikkelaar en makelaar en met behulp van onze Brandstation-methodiek is een marketingcommunicatiestrategie uitgedacht voor Nieuw Leyden, gericht op een succesvolle verkoop en verhuur van de woningen. Het project hebben we de naam ‘Skyline’ gegeven, een vertaling van het silhouet van de torens aan de Leidse horizon. Daarnaast ontwierpen we een creatief en visueel campagneconcept met de boodschap ‘Aim high’, een pay-off die is toegesneden op de met behulp van onderzoek geselecteerde doelgroep. Bureau Buhrs schreef bovendien een marketingcommunicatieplan dat de komende jaren verder wordt uitgevoerd. De campagne wordt binnenkort gelanceerd.

Ook Mitros timmert aan de weg. In Utrecht Noordoost verrijst de komende decennia een nieuwe stadswijk. Bureau Buhrs ontwikkelde hiervoor in een recordtempo een duurzaam campagneconcept ter ondersteuning van de sociale ontwikkeling van de buurt en de verbetering van het imago. Uiteraard staan ook de verkoop- en verhuurcommunicatie hier centraal.

Verder kregen wij de afgelopen periode het verzoek van de gemeente Alkmaar om een communicatieplan te schrijven ter ondersteuning van het Wijkactieplan Overdie. Daarnaast schrijven wij een campagneplan voor de Taskforce Ontspits van de Metropoolregio Amsterdam en ontwikkelden wij ook een website voor deze Taskforce: www.ontspits.nl.Alkmaar

Grontmij, Rochdale, Alkmaar, Den Haag en Amsterdam kiezen voor Bureau Buhrs

Oktober is een goede maand geweest voor Bureau Buhrs wat nieuwe opdrachten betreft! Drie gemeenten en twee private partijen hebben deze maand zeer belangrijke opgaven aan Bureau Buhrs toevertrouwd.

In de gemeente Alkmaar mogen wij een intensief participatietraject begeleiden over het nieuw op te stellen parkeerbeleid. In de gemeente Den Haag hebben wij een grote pitch gewonnen, waardoor wij aan de slag mogen met een wel heel bijzondere positioneringsopdracht. Aan ons is gevraagd om stadsdeel Escamp te positioneren, net als de deelgebieden daarbinnen: Den Haag Zuidwest, Wateringseveld en Erasmusveld. Daarbij start een apart traject om het nieuwe centrum van Den Haag Escamp te positioneren en te communiceren. De gemeente Amsterdam koos ons bureau om het projectgebied "Wibaut aan de Amstel" te positioneren. Daarbij heeft Bureau Buhrs heeft een interne training Gebiedscommunicatie en -marketing verzorgd voor woningstichting Rochdale. Ten slotte hebben wij Grontmij bijgestaan op het congres voor facility managers en heeft Grontmij Bureau Buhrs gevraagd om een aantal artikelen te schrijven over innovatie en samenwerking op het gebied van energievraagstukken.
Wij zijn jarig en geven masterclasses cadeau!

Om onze verjaardag te vieren, organiseren we twee masterclasses met de thema’s ‘Participatie en communicatie: de nieuwe generatie’ en ‘Gebiedsmarketing floreert in crisis’. Gratis deelnemen? Lees verder

Nieuwe methodiek burgerparticipatie

Een methodiek gebaseerd op belevingswerelden. Bestel nu het boekje ‘de burger is ook een mens’.
Lees hier meer...

Lovende kritieken boek ‘Gebiedsmarketing’

Net als eerder het boek ‘Gestructureerde Onzekerheid, raamwerk interactief beleid en participatie’, krijgt het boek ‘Gebiedsmarketing’ zeer positieve recensies.
Lees recensie 1...
Lees recensie 2...
Lees recensie 3...