Geslaagde lab-sessie over Leisure Leefstijlen

Airbnb of Centerparcs? Klussen in huis, of los op een festival?
Met dit soort vragen gingen we donderdag 8 november aan de slag met zo’n 50 deelnemers van de Labsessie die we samen met collega-bureau SAMR Marktvinders organiseerden.

Na een instructie over de 7 nieuwe Leisure Leefstijlen gingen we zelf aan de slag in een werksessie. Daarbij ontdekten we dat een Stijlzoeker eerder in een luxe hotel zou slapen dan op een camping en dat de Rustzoeker het liefst lekker thuis blijft. Een Inzichtzoeker gaat graag naar een museum om nieuwe kennis op te doen en zichzelf te ontplooien. Een Verbindingzoeker besteedt zijn vrije tijd ook graag nuttig, maar zet zich daarbij graag in voor een ander.

Op de vraag van dagvoorzitter Carlijn Leenders hoe men het vond om op deze met de nieuwe leefstijlen te werken was het antwoord uit de zaal unaniem: “Heel erg leuk en interessant!”, maar ook: “Soms is het nog best lastig.” Door met elkaar in gesprek te gaan leerden we dat het vooral gaat om de context van de plek, het aanbod en de inrichting en dat kleine nuances bepalen of een bepaalde vrijetijdsactiviteit of plek eerder bij de ene of de andere leefstijl past.

Door de belevingswereld van uw doelgroep te leren begrijpen kunt u het gedrag van de doelgroep ook beter voorspellen en beïnvloeden door op een passende manier te communiceren, een gebied in te richten en het juiste aanbod te programmeren.
Nieuwsgierig naar de leefstijlen van uw doelgroepen? Kijk dan op www.leefstijlvinder.nl.

Lees meer over de Labsessie Leisure Leefstijlen in de Blog Klussen in huis of los op een festival?

Lab-sessie 8 november – De nieuwe Leisure Leefstijlen

Donderdag 8 november organiseert Bureau Buhrs samen met SAMR Marktvinders de lab-sessie ‘De nieuwe Leisure Leefstijlen: wat, waarom en hoe?’. Een interactieve en verdiepende sessie waarin we samen met al meer dan 50 vakgenoten, onder begeleiding van dagvoorzitter Carlijn Leenders, aan de slag gaan met de nieuwe Leisure Leefstijlen die SAMR in opdracht van acht provincies heeft gevonden.

Nieuwe Leisure Leefstijlen
Bureau Buhrs werkt al ruim 10 jaar met de belevingswerelden en BSR™-leefstijlen van SAMR. Belevingswerelden geven inzicht in de achterliggende redenen voor consumptiegedrag: de behoeften en verwachtingen van individuen. Door de belevingswereld van je doelgroep te leren begrijpen, kun je hun gedrag ook beter voorspellen en beïnvloeden. Op basis van de belevingswerelden onderscheiden we vier type mensen. Specifiek voor recreatie en toerisme zijn deze belevingswerelden verfijnd naar zeven types en verwerkt in het Leisure Leefstijlenmodel. Dit is jaren gebruikt door de leisure sector.

Het afgelopen jaar is in opdracht van acht provincies een update uitgevoerd van het Leisure Leefstijlenmodel. Dit heeft geresulteerd in de Leefstijlvinder met nieuwe Leisure Leefstijlen die zijn aangepast aan de moderne tijd en consument. Deze belevingswerelden van uw consumenten/inwoners zijn gratis te vinden op www.leefstijlvinder.nl.

Met de update zijn er verschillen ontstaan tussen de oude en nieuwe leefstijlen. Als gecertificeerd Leisure Leefstijlpartner merken we dat dit vragen oproept: waar staan de nieuwe leefstijlen voor? Welke vrijetijdsactiviteit wordt door welke groep ondernomen? Hoe communiceer je met de verschillende groepen? En hoe vertaal je het werken met de oude Leisure Leefstijlen naar het werken met de nieuwe Leefstijlvinder? Allerlei vragen die wij samen met u willen beetpakken tijdens onze interactieve lab-sessie. Hiermee biedt de Lab-sessie een verdiepingsslag ten opzichte van introducties over de nieuwe Leisure Leefstijlen.

Waar en wanneer?
Datum: Donderdag 8 november 2018
Tijd: 14.30 – 17.00 uur (inloop vanaf 14.00 uur en borrel tot 18.00 uur)
Locatie: A Lab, Overhoeksplein 2, Amsterdam

 

 

Het programma

  • Leisure Leefstijlen-experts Diede van Delft (SAMR Marktvinders) en Leonie van der Laan (Bureau Buhrs) geven een introductie van de nieuwe leefstijlen. Waarom zijn er nieuwe leefstijlen, hoe zijn deze ontstaan, wat houden ze in en wat zijn de belangrijkste verschillen? Aan de hand van een praktijkvoorbeeld laten we zien hoe je aan de slag gaat met de nieuwe Leisure Leefstijlen. We laten zien hoe we voor de gebiedsmarketing van verschillende leisure gebieden in Lelystad gebruik maken van de oude leefstijlen en deze vertalen naar het werken met de nieuwe Leefstijlvinder.
  • Samen aan de slag! Op basis van de presentaties over de Avontuurzoekers, Inzichtzoekers, Harmoniezoekers, Rustzoekers, Plezierzoekers, Stijlzoekers en Verbindingszoekers en de kennis en ervaring van de deelnemers gaan we samen de nieuwe Leisure Leefstijlen concreet maken. Waar winkelt de Harmoniezoeker? Welke vormen van buitenrecreatie onderneemt de Inzichtzoeker? Wie gaat naar een poppodium en wie naar een klassiek concert? En wat is bij uitstek het type horeca voor de Avontuurzoeker?
  • Aan de hand van verschillende leisure domeinen zoals funshoppen, horeca, natuurbeleving en cultuur brengen we samen de nieuwe Leisure Leefstijlen beter in beeld. Hierbij is ook specifiek aandacht voor het werken met de Leefstijlvinder en alle functionaliteiten van de tool die kunnen helpen bij het beantwoorden van bovenstaande vragen.
  • Wrap-up en doorkijkje. Carlijn Leenders (Bureau Buhrs) geeft een wrap-up van de middag en laat zien hoe de leefstijlen van de doelgroepen de basis zijn voor de verdere invulling van de communicatie, programmering en het fysieke gebied.

Na deelname aan de lab-sessie heeft u een duidelijker beeld van de nieuwe Leisure Leefstijlen en hoe hiermee gewerkt kan worden. We eindigen de lab-sessie met een borrel.

Gratis deelname
Deelname is gratis en het aantal plaatsen is beperkt. Bent u erbij? Laat het ons dan svp uiterlijk 5 november weten via de eventpagina.

De lab-sessie is bedoeld voor medewerkers van o.a. overheden, stichtingen, natuurorganisaties, ondernemersverenigingen, toeristische organisaties en kennisinstituten.

Bureau Buhrs gecertificeerd leisure leefstijlpartner

Met trots presenteren we onszelf als officieel gecertificeerd leisure leefstijlpartner en -adviseur. Al ruim 10 jaar werkt Bureau Buhrs met de (leisure) leefstijlen van SAMR. Onlangs heeft SAMR in opdracht van 8 provincies de leefstijlen voor Vakantie en Vrijetijd doorontwikkeld. Dit heeft geresulteerd in nieuwe leefstijlen, verenigd in de Leefstijlvinder www.leefstijlvinder.nl. Ook zijn enkele bureaus geselecteerd die hierover als gecertificeerd partner kunnen adviseren. Bureau Buhrs is één van deze bureaus. Op dit moment werken we al in verschillende leisure-projecten met de nieuwe leefstijlen. In november organiseert Bureau Buhrs een lab-sessie over de nieuwe leefstijlen. Hierover binnenkort meer!

Nieuw: het Amsterdam Life Sciences District

Het UMC, farmaceutische bedrijven en het Amsterdam Health and Technology Center zorgen voor een bijzondere dynamiek in Amsterdam Zuidoost. Het gebied biedt ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Om deze ontwikkelingen te stroomlijnen, nieuwe bedrijven aan te trekken en het gebied op de kaart te zetten als ‘Life Sciences Cluster’ heeft Bureau Buhrs in opdracht van gemeente Amsterdam, het Amsterdam UMC en AHTI een positioneringstraject uitgevoerd. Met de positionering is een stevige basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van het gebied.

Om tot een sterke positionering te komen, heeft Bureau Buhrs interviews afgenomen met belangrijke partijen in het gebied en zijn andere life sciences clusters onderzocht. Op basis van werksessies met opdrachtgevers en stakeholders is een basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van het gebied. Vanuit de naam ‘Amsterdam Life Scienses District’, een nieuw beeldmerk, en o.a. een website en een brochure wordt de komende periode de communicatie ingezet.

Positionering centrum Waalsprong Nijmegen

Met de Waalsprong, ook wel een sprong van historische betekenis genoemd, wordt een nieuw stadsdeel in Nijmegen ten noorden van de rivier de Waal gerealiseerd. In totaal worden hier zo’n 15.000 woningen gebouwd. Het gebied dat nu nog Hof van Holland wordt genoemd, vormt het nieuwe centrumgebied van de Waalsprong. Een belangrijk nieuw gebied dus. Maar welke identiteit krijgt dit gebied en welke (potentiële) bewoners én bezoekers moet het aantrekken? En hoe past deze identiteit binnen de positionering van de gehele Waalsprong en hoe sluit deze aan bij die van de andere deelgebieden? In opdracht van gemeente Nijmegen gaat Bureau Buhrs, samen met diverse stakeholders, aan de slag met deze opgaven.