Branding Central Innovation District Den Haag

De gemeente Den Haag heeft Bureau Buhrs geselecteerd voor ondersteuning bij de brandingsstrategie van het Central Innovation District (CID). Het CID speelt een belangrijke rol bij de ruimtelijke en economische opgaven van Den Haag en de ambities om de stad te onderscheiden op (inter)nationaal niveau. Het CID bestaat uit het gebied tussen drie belangrijke stations: Den Haag Centraal, Den Haag HS en Den Haag Laan van NOI.

Het gebied bestaat uit vijf verschillende deelgebieden, met elk een eigen karakter. Omdat het CID wordt ontwikkeld vanuit de kracht van de deelgebieden maken we eerst een karakterbeschrijving per deelgebied, inclusief woorden en beelden opgehaald met microfoon en camera bij diverse stakeholders. Daarna ontwikkelen we samen met gemeente en stakeholders een advies over hoe de branding van het CID verder aan te pakken.

Lancering Magazine Natuurlijk Pijnacker-Nootdorp

Een magazine van, voor en door PN’ers: dat was het motto bij de ontwikkeling van het eerste Natuurlijk Pijnacker-Nootdorp Magazine. Leonie van der Laan, de vanuit Bureau Buhrs gedetacheerde citymarketeer, is erg trots op de glossy die zij maakte met lokale redacteuren, vormgever, fotograaf, drukkerij en online marketingbureau. “Het staat vol trotse verhalen van (oud)-bewoners en ondernemers in Pijnacker-Nootdorp en draagt daarmee bij aan de trots op en bekendheid van Pijnacker-Nootdorp.” Bureau Buhrs begeleidt Pijnacker-Nootdorp al ruim 3 jaar bij de citymarketing.

Afgelopen maand is het magazine op feestelijke wijze gelanceerd in het bijzijn van ruim 70 betrokken stakeholders, het bestuur van Stichting Pijnacker-Nootdorp Marketing en de burgemeester. Vervolgens is het magazine huis-aan-huis verspreid, ligt het op centrale plekken in de gemeente, is een online versie op de citymarketingwebsite geplaatst en wordt door een regionale online campagne via Facebook een breder publiek bereikt.

Storytelling over de Kromme Rijnstreek

Wat is de kracht van verhalen en op welke manier kunnen we de verhalen van onze streek vertellen en beleefbaar maken? Dat was de vraag die de Kromme Rijnstreek aan Bureau Buhrs stelde. In de ‘Kromme Rijnstreek Academie’ op 21 januari inspireerde Bureau Buhrs de 50 aanwezige ondernemers met haar kennis over Storytelling en de kracht daarvan binnen gebiedsmarketing. De volgende stap is het uitwerken van vijf verhalen voor de Kromme Rijnstreek, in tekst en beeld.

Verhalen zelf vertellen
Het doel is dat ondernemers en andere organisaties in de Kromme Rijnstreek de verhalen zelf kunnen vertellen op hun eigen manier en via hun eigen kanalen. Alle teksten, foto’s, en filmpjes worden als kant en klare content in een ‘Kromme Rijnstreek verhalen toolbox’ beschikbaar gesteld.

Tijdens de Kromme Rijnstreek Academie werd de eerste stap gezet. Na de presentatie verkende de ondernemers met elkaar de vijf verhalen die in de Kromme Rijnstreek centraal staan: 1. Fruitteelt en kersen; 2. Romeinen; 3. Nieuwe Hollandse Waterlinie; 4. Kastelen en landgoederen; 5. De Kromme Rijn. Welke verhalen zijn er vanuit de geschiedenis? Welke bekende personen spelen een rol in het verhaal? Op welke plekken zijn deze verhalen nu beleefbaar? Et cetera.

In de Kromme Rijnstreek werken de gemeenten Houten, Wijk bij Duurstede en Bunnik samen aan de gezamenlijke recreatie-ambities uit de Omgevingsvisie Kromme Rijnstreek. Dit doen deze gemeenten in nauwe samenwerking met de VVV Kromme Rijnstreek en haar 150 leden.

Evaluatie Citymarketing Maassluis

De gemeenteraad van Maassluis vraagt om een evaluatie van de citymarketing. Bureau Buhrs won de pitch om dit te mogen uitvoeren. Wij evalueren zowel de gevoerde strategie als de behaalde resultaten. Op basis van de evaluatie geven wij leer- en verbeterpunten mee voor de toekomst. Het resultaat is een adviesrapport dat via de bestuurlijke weg aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Ons adviesrapport fungeert als een opmaat naar een nieuw citymarketingplan.

Evaluatie Katwijk Marketing

De afgelopen maanden heeft Bureau Buhrs in opdracht van de gemeente Katwijk het werk van Katwijk Marketing geëvalueerd. De vraag was te onderzoeken of de doelstellingen zijn behaald en hoe de samenwerking verloopt met stakeholders. Daarnaast was de opdracht te verkennen hoe Katwijk Marketing kan worden verbeterd. De belangrijkste conclusie van de evaluatie is om de stap te maken naar een volwaardige citymarketingorganisatie. Hiervoor moet het accent van de activiteiten van Katwijk Marketing verschuiven: van promotionele activiteiten naar ‘echte’ citymarketing.

Katwijk Marketing heeft als doel om meer bezoekers naar Katwijk te trekken en hen meer tijd en geld te laten besteden in Katwijk. De focus ligt op promotionele activiteiten via de campagne DIT! is Katwijk en toeristische informatievoorziening via het VVV Agentschap.

Het is nu tijd voor een lange termijn strategie en een scherpe positionering, uitgewerkt voor verschillende doelgroepen. Ook moet nog meer de samenwerking worden opgezocht met lokale partijen, zowel op gebied van toerisme, als op gebied van wonen en werken. Katwijk Marketing moet daarin een meer verbindende en coördinerende rol spelen. Het advies is om komend jaar gezamenlijk met stakeholders een citymarketingplan 2020-2024 op te stellen. Het evaluatierapport ligt op dit moment voor bij de gemeenteraad van Katwijk.