Vers van de pers: onze whitepaper citymarketing!

De whitepaper geeft antwoorden op vragen als: Hoe organiseren we de citymarketing, binnen of juist buiten de gemeentelijke organisatie? Welke (basis)vorm past het beste bij onze gemeente? Welke rol en invloed hebben de verschillende partijen daarbij? En wat betekent de keuze voor een organisatievorm financieel? Bij de totstandkoming van deze whitepaper hebben we gebruik gemaakt van onze praktijkervaring van 10 jaar en de respons van deelnemers tijdens onze laatste lab-sessie Citymarketing over dit onderwerp. Benieuwd welke vorm interessant is voor uw gemeente? Lees het in de whitepaper!

Onder de noemer ‘Citymarketing: van gemeente naar gemeenschap?’ gingen we op 21 september jl. tijdens de lab-sessie Citymarketing met deelnemers in gesprek over belangrijke organisatorische en financiële issues waar gemeenten mee te maken krijgen bij het neerzetten van een structureel citymarketingbeleid. Naar aanleiding van de lab-sessie en de grote belangstelling voor dit onderwerp, hebben we een whitepaper geschreven. In de whitepaper zetten we drie basisvormen voor de organisatie van citymarketing op een rij met de kenmerken en voor- en nadelen. Daarbij gaan we ook in op de rol en invloed van de gemeentelijke organisatie en stakeholders bij de verschillende vormen, en het belang van samenwerking en afstemming tussen de partijen bij iedere vorm. Ook gaan we in op de financiering van de citymarketing en met welke aspecten u daarbij rekening moet houden.

Wilt u de whitepaper graag ontvangen? Deze is per e-mail op te vragen via info@bureaubuhrs.nl.

Een gemeenschappelijke paraplu voor Oisterwijk

Sinds twee jaar houdt gemeente Oisterwijk zich bezig met citymarketing. Hierbij ligt de focus op de toeristisch-recreatieve marketing en promotie. De afgelopen jaren zijn vanuit verschillende partijen diverse producten en initiatieven opgezet die hieraan bijdragen. Goede acties. Maar hoe verbind je als stad deze puzzelstukjes aan elkaar? En hoe zorg je voor het spreekwoordelijke 1+1=3? Zowel gemeente Oisterwijk als lokale partners hebben behoefte aan een paraplu van waaruit citymarketing wordt uitgezet. Bureau Buhrs gaat als kwartiermaker bouwen aan een nieuwe citymarketingorganisatie voor Oisterwijk en zet een kwartiermaker in die als spin in het web partijen verbindt, strategische lijnen uitzet en citymarketing uitvoert.

Citymarketing in Oisterwijk
Onder de vlag ‘Parel in het Groen’ en het beeldmerk O’ apostrof wordt citymarketing ingezet in Oisterwijk om meer naamsbekendheid en meer bezoekers te verkrijgen. De gemeenschappelijke paraplu, waar naar wordt gevraagd, moet bijdragen aan een gezamenlijk én gedeelde stip op de horizon, waardoor initiatieven verbonden worden en vervolgens kan worden doorgepakt. Dit begint bij het opzetten van een nieuwe marketingorganisatie.

Een op maat gemaakt organisatiemodel
Om tot een citymarketingorganisatie te komen, moeten eerst een aantal belangrijke keuzes worden gemaakt. Wat zijn de doelstellingen van citymarketing in Oisterwijk? Welke stakeholders zijn betrokken? Welke rol speelt de VVV bij citymarketing? Welk type organisatie is wenselijk? Vragen die worden beantwoord in het organisatieadvies dat Bureau Buhrs opstelt. Er is geen blauwdruk voor een goede en sterke organisatie: iedere gemeente is gebaat bij een op maat gemaakt organisatiemodel.

Stevig fundament voor citymarketing Deventer

Deventer is een fantastische stad, maar dat wordt nog te weinig verteld aan de buitenwereld. Er is behoefte aan een sterk merk en aan economische marketing als aanvulling op de bestaande toeristische marketing. Als evenementenstad is Deventer al aardig bekend. Maar Deventer heeft bezoekers en bewoners meer te bieden: unieke kleinschalige winkeltjes, een prachtige historische binnenstad aan de IJssel en het creatieve Havenkwartier. Dat mag bekender worden. Bureau Buhrs bouwt het komende jaar in de rol van kwartiermaker aan een stevig fundament voor de citymarketing van Deventer.

Sterk merk Deventer
Als evenementenstad is Deventer al aardig bekend. Maar Deventer heeft bezoekers en bewoners meer te bieden: unieke kleinschalige winkeltjes, een prachtige historische binnenstad aan de IJssel en het creatieve Havenkwartier. Dat mag bekender worden. Ook op economisch vlak heeft Deventer een aantal belangrijke opgaven. Zo moeten er de komende jaren bijvoorbeeld 2000 ICT-talenten geworven worden. Ook is er op het A1 bedrijventerrein nog veel ruimte beschikbaar voor nieuwe bedrijven. Daar moet in de toekomst meer aandacht voor komen. Bureau Buhrs gaat in opdracht van de nieuwe marketingorganisatie …inDeventer aan de slag om een sterk merk en duidelijke positionering voor Deventer te creëren.

Beleving van natuurgebieden

In de beleving van natuurgebieden zijn er verschillen tussen recreanten, zo blijkt uit onderzoek van Bram Hut, junior adviseur bij Bureau Buhrs. De ene recreant is de andere niet: recreanten hebben verschillende voorkeuren. Welk type recreant past bij jouw natuurgebied? Hoe is er onderscheid te maken in de gewenste natuurbeleving en wat zijn de ruimtelijke consequenties?

Voor het vakblad Recreatie & Toerisme van NRIT schreef Bram hier een artikel over. Lees het hier.

Incompany training Burgerparticipatie

Hoe geef je par­ti­ci­pa­tie vorm bij het maken van een Om­ge­vings­vi­sie of bij een projectplan? Hoe voer je het goede gesprek? En hoe zorg je ervoor dat je daad­wer­ke­lijk een brede groep inwoners bereikt en betrekt en niet altijd dezelfde mensen spreekt? Wij merken dat veel bedrijven en overheden met deze vragen kampen. U ook? Volg dan een incompany training Burgerparticipatie bij Bureau Buhrs en leer tot succesvolle participatietrajecten te komen bij de Omgevingswet en bij andere grote maatschappelijke ontwikkelingen.

Training Burgerparticipatie Omgevingswet
De training wordt op incompany basis gegeven en wordt verzorgd door ervaren communicatieadviseurs en tevens participatie-experts van Bureau Buhrs: Michel Buhrs en Marinka van Vliet. Tijdens de training maakt u kennis met diverse houdingen, wensen en verwachtingen van burgers en leert u, middels diverse cases, alle ins en outs van burgerparticipatie kennen.

Na afloop van de training kunt u:
• Gestructureerd invulling geven aan een succesvol participatietraject
• Onze participatie- en communicatiemethodiek ‘De burger is ook een mens’ toepassen
• Participatietrajecten inrichten op basis van belevingswerelden

Incompany training
De incompany trainingen worden aangeboden voor groepen van 5 tot 15 personen en de kosten hiervan variëren tussen €1495,- (dagdeel) en €2495,- (hele dag). Bekijk de programma’s en tarieven hier.

Aanmelden of meer informatie?
Stuur een e-mail met uw aanvraag voor een training en/of vraag naar info@bureaubuhrs.nl. U kunt ons natuurlijk ook bellen: 020-6325805.