• OpdrachtgeverUniversiteit van Utrecht faculteit Diergeneeskunde
  • Periodemei 2017 - heden
  • Bijdrage Bureau BuhrsVisievormen op de positionering van de faculteit Diergeneeskunde en verbinding leggen met de buitenwereld.
  • SpecialismeCommunicatie
  • positionering

Corporate branding Diergeneeskunde

Bureau Buhrs werkt voor de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht aan een visie op de positionering en verbinding met de buitenwereld. Welke plaats wil de faculteit innemen? Wat wil de faculteit uitstralen? Welke boodschap heeft de faculteit voor verschillende doelgroepen? Op die manier kan de faculteit Diergeneeskunde de komende jaren haar positie in de samenleving en de relatie met het diergeneeskundige veld versterken.

Uiteenlopende ontwikkelingen in de samenleving geven de faculteit Diergeneeskunde kansen haar impact te vergroten. Zo groeit bijvoorbeeld de aandacht voor dierwelzijn en voedselveiligheid en leidt groeiende mobiliteit van dieren en mensen tot nieuwe verspreidingspatronen van ziekteverwekkers. Mondige burgers spreken bestuurders scherper aan op verantwoordelijkheden en de behoefte aan heldere communicatie groeit. Dat geldt ook voor universiteiten.

Bureau Buhrs heeft voor de faculteit dit voorjaar een analyse gemaakt, mede op basis van deskstudie en interviews met medewerkers. Vervolgens komen we tijdens twee positioneringsworkshops samen met de faculteit tot een scherpe positionering. Immers, je moet kiezen om gekozen te worden. Wat zijn de kernkwaliteiten van de faculteit? Waarin onderscheidt de organisatie zich? Dit doet Bureau Buhrs op basis van haar Corporate Brandstationmethodiek. Ook gaat de faculteit Diergeneeskunde in het najaar tijdens een aantal bijeenkomsten met haar stakeholders in gesprek over hun beeld en verwachtingen van DGK.

Dit alles mondt uit in een strategisch plan, voorzien van een communicatiestrategie en van concrete activiteiten waarmee de faculteit zich in 2018 kan positioneren en verbinden met de buitenwereld.