• OpdrachtgeverGemeente Velsen
  • Periode2015 - heden
  • Bijdrage Bureau BuhrsPositionering, creatief concept, citymarketingplan, lancering, uitvoering
  • SpecialismeCitymarketing
  • Citymarketing Ijmuiden lancering Telstar stadion

Kwartiermaker citymarketing voor gemeente Velsen

Citymarketing IJmuiden is één van de vijf impulsprojecten van de Visie op Velsen 2025. Velsen heeft de ambitie om zich verder te ontwikkelen als groeiende en bloeiende gemeente om te wonen, werken, ondernemen en recreëren. Bureau Buhrs is gevraagd om de citymarketing-organisatie op te zetten en het promotieplan voor 2017 in uitvoering te brengen.

Michel Buhrs is als Kwartiermaker al sinds 2015 betrokken bij de citymarketing van IJmuiden. Het project startte met een nulmeting om te zien hoe bedrijven, bewoners en bezoekers gemeente Velsen zien en ervaren. Met input van bedrijven en organisaties uit de buurt ontwikkelde Bureau Buhrs vervolgens een campagneconcept, website en een marketingplan.

De citymarketing gaat zich in eerste instantie richten op IJmuiden en niet op Velsen. Een strategische keuze, waar lang over gesproken is. De bekendheid van IJmuiden is groter dan de bekendheid van de overige kustdorpen. Uit de nulmeting bleek onder andere dat veel mensen IJmuiden kennen en men hier neutraal beeld over heeft. Een neutraal beeld omvormen naar een positief beeld heeft veel kans van slagen. IJmuiden moet letterlijk en figuurlijk ‘groter’ worden gemaakt in de positionering richting bedrijven, bewoners en bezoekers en kan zo de andere kustdorpen meetrekken in deze bekendheid.

Meer informatie over IJmuiden is te vinden op de nieuwe citymarketing-site: www.ijmuiden.nl of op de Facebook-pagina Puntijmuiden