cursus Gebiedsmarketing

Boek ‘Gebiedsmarketing. Kiezen voor een succesvolle toekomst van locatie, wijk en stad.’

De basis van het boek ‘Gebiedsmarketing. Kiezen voor een succesvolle toekomst van locatie, wijk en stad’ is de BrandStation-methodiek. Dit is een methodiek om stapsgewijs te komen tot een sterke en onderscheidende positionering van uw locatie, stad of regio. Het kan hier gaan om een bestaand gebied dat een nieuw, sterker of beter imago nodig heeft of om een gebied dat gericht moet worden ontwikkeld en een gezicht moet krijgen. Belangrijk daarbij is een onderscheidende identiteit te formuleren die de klant waardeert en die daardoor gemakkelijk eenduidig te ontwikkelen en in de markt te zetten is. In het boek staat de aanpak beschreven, wordt de theorie achter de aanpak uit de doeken gedaan en zijn aansprekende praktijkcases opgenomen waarin de methodiek is toegepast. Het boek is verplichte kost op veel hogescholen en opleidingen waar het vakgebied wordt onderwezen.