• OpdrachtgeverDietsmann
  • Periode1992-1993
  • Bijdrage Bureau BuhrsPositionering en marktpenetratie
  • SpecialismeOrganisatieadvies

Positionering en marktpenetratie in nieuwe markt

In collegiale samenwerking met een lokale partner heeft Rob Buren gebouwd aan de inrichting van de organisatie, rekening houdend met een grote diversiteit aan culturele achtergronden (expats en lokaal) en expertises (professionals en ongeschoolde). Het coachen van de lokale partner en zijn staf was een bijkomend aandachtspunt.  De politieke wispelturigheid en culturele verschillen bij de opdrachtgevers maken besluitvormingstrajecten namelijk onvoorspelbaar. Het managen en actief houden van de lokale partner vraagt om aanpassingsvermogen. Succesfactor vormde de zeer heldere en vooraf bepaalde Visie & Strategie. Hierdoor is voorkomen dat lokale keuzes bij een bepaald dilemma snel gemaakt konden worden. Het vertrouwen tussen lokaal en Europees management bleek essentieel voor daadkracht.