• OpdrachtgeverDuits concern
  • Periode2015
  • Bijdrage Bureau BuhrsStrategisch plan
  • SpecialismeOrganisatieadvies

Strategische marketing groeimarkt Afrika

Na het scherpstellen van de langetermijnvisie van een Duits concern voor de activiteiten in Afrika heeft Rob Buren een groep experts gecoacht om te komen tot een strategisch plan om de gewenste groei in Afrika te realiseren. Dit plan is succesvol uitgevoerd. De voornaamste uitdaging was om vanuit de concerncultuur te anticiperen op de specifieke lokale cultuur en demografische aandachtspunten per regio in Afrika. Belangrijk voor het succes was de samenstelling van het team met experts uit Afrika en andere succesvolle regio’s van het concern.