Citymarketing

Een bijzonder onderdeel van ge­bieds­mar­ke­ting is ci­ty­mar­ke­ting. Steden – ook kleine en middelgrote – zoeken naar manieren om aan­trek­ke­lijk te blijven of te worden voor (nieuwe) bewoners, bezoekers en ondernemers. 

Complex en veelzijdig
Bij de marketing van steden gaat het – net als bij die van andere gebieden – om het zo goed mogelijk po­si­ti­o­ne­ren en ontwikkelen van het gebied richting de klant. De klant, dat zijn bewoners, bezoekers, bedrijven en in­ves­teer­ders. Maar, een stad is complex en veelzijdig. De doelgroepen zijn divers. Er zijn veel partijen die belang hebben bij een goede ci­ty­mar­ke­ting en een stem willen hebben. Wij hebben alle kennis en vaardigheden in huis, om het proces waarbij alle partijen meedoen, te faciliteren.

Stevig fundament
Onze Brand­sta­ti­on-me­tho­diek helpt om de com­plexi­teit van de stad op een bruikbare manier in kaart te brengen. En daarmee ci­ty­mar­ke­ting mogelijk te maken. De stappen van de methodiek: po­si­ti­o­ne­ren, branden, ontwikkelen en promoten – worden doorlopen om te komen tot een succesvolle ci­ty­mar­ke­ting­stra­te­gie. Vast onderdeel van de strategie vormt de organisatie van de citymarketing. Wie is (eind)ver­ant­woor­de­lijk? Wie bepaalt en wie betaalt? Wie voert uit? Hoe ziet de sa­men­wer­king eruit tussen gemeente, ondernemers, culturele en maat­schap­pe­lij­ke or­ga­ni­sa­ties? Hoe faciliteer je een succesvolle samenwerking?

Wij denken graag mee en bouwen een stevig fundament onder jouw gebieds- of citymarketingvraagstuk.

Meer lezen?

  • Boek: City en gebiedsmarketing, Michel Buhrs, Scriptum, 2016
  • Brochure: Winkelgebieden, uit de brand, into branding
    Gratis te bestellen via: info@bureaubuhrs.nl
  • Whitepaper: De organisatie van citymarketing. Welke vorm past het beste bij jouw gemeente?
    Gratis te bestellen via: info@bureaubuhrs.nl

← alle projecten