Duurzaamheid

Het klimaatprobleem in al zijn facetten is de grootste uitdaging van onze tijd. De urgentie om samen een duurzame leefomgeving te realiseren is hoog.

Bureau Buhrs werkt samen met Behaviour Club aan groene en duurzame wijken, steden en gebieden. Dit doen wij samen met gemeenten, corporaties, ontwikkelaars, inwoners, stichtingen, afvalinzamelaars en vele andere partijen. Van participatiestrategieën en -uitvoering tot effectieve campagnes. Vanuit onze expertise op gebied van participatie, communicatie en gedragsverandering helpen wij organisaties met een effectieve aanpak die aansluit bij de mensen waar het om gaat.

De energietransitie
Gemeenten zijn nu aan zet om de warmtetransitie van visie naar realiteit te brengen. Er is veel aandacht voor het vergroten van kennis en bewustwording, het verzamelen van perspectieven en wensen en uiteindelijk het creëren van betrokkenheid van bewoners en andere stakeholders. Maar hoe krijg je dat in de praktijk voor elkaar? Hoe zorg je voor een effectieve en inclusieve aanpak van wijkuitvoeringsplannen? En hoe stellen we bewoners en organisaties in staat om zelf aan de slag te gaan met verduurzamingsmaatregelen? Bureau Buhrs helpt gemeenten en andere organisaties om dit zo effectief mogelijk te doen.

Verduurzaming vanuit de beleving van de bewoner
Iedereen is anders en verschillende mensen kijken op verschillende manieren aan tegen de energietransitie en duurzamer leven in het algemeen. Waar de één al vollop bezig is, is de ander nog niet overtuigd. Ook de reden om te willen verduurzamen verschilt per persoon. Daarnaast zijn er groepen die wel willen, maar niet goed weten hoe. Ook verschillen de voorkeuren van verschillende mensen voor de wijze waarop zij aangesproken willen worden en willen participeren.

Met inzet van de BSR leefstijlen zorgen we voor een succesvolle aanpak op maat, waarbij we aansluiten op de belevingswereld van bewoners. Daarnaast zetten we onze gedragswetenschappers in voor het bedenken van slimme oplossingen om daadwerkelijk mensen in beweging te brengen om duurzamer gedrag te vertonen.

← alle projecten