Gedragsverandering

Met beleid en com­mu­ni­ca­tie mensen beïnvloeden zodat ze het gewenste gedrag gaan vertonen. Bij­voor­beeld, dat ze hun afval beter scheiden, de buurt schoon­hou­den, hun woning ver­duur­za­men of vaker de fiets in plaats van de auto pakken. Om dat onderbouwd te kunnen doen, moet je je goed in het gedrag van de doelgroep verdiepen. Waarom doen mensen de dingen die ze doen? Welke behoeften, drijfveren en motieven zitten erachter? En hoe kan je met je communicatie hier goed op aansluiten?

Wij weten al heel lang dat marketing en communicatie die aansluit op de behoeften, drijfveren en motieven van mensen beter aanslaat en effectiever is. Om die reden spelen be­le­vings­we­rel­den een grote rol in onze par­ti­ci­pa­tie­me­tho­diek, waar we in onze brochure De burger is ook een mens dieper op in gaan.

Behaviour Club
Steeds meer verrijken we onze kennis over en gebruiken we de harde data van die be­le­vings­we­rel­den in combinatie met de nieuwste inzichten uit de ge­drags­we­ten­schap­pen. We laten ons inspireren door de beste ge­drags­we­ten­schap­pers en com­mu­ni­ca­tie­pro­fes­si­o­nals uit Nederland en België, verenigd in de Behaviour Club, het zusterbureau van Bureau Buhrs.

Campagnes met impact
Met de kennis en inzichten die we via de Behaviour Club met elkaar uitwisselen, aangevuld met eigen onderzoeken en analyses, adviseren we onze op­dracht­ge­vers over beleid en ontwikkelen we effectieve campagnes en acties. We zorgen ervoor dat de juiste boodschap of interventie op creatieve wijze ingezet wordt. Zo raken we mensen op de goede manier en  maken we daad­wer­ke­lijk impact.

Meer weten?
Wil je weten hoe je op een onderbouwde en effectieve manier het gedrag van de doelgroep van jouw organisatie of project kunt beïnvloeden? Neem dan contact met ons op. Dit kan via www.behaviourclub.nl/contact of stuur een mail naar info@bureaubuhrs.nl 

← alle projecten