Brochure ‘De burger is ook een mens’ (VERNIEUWD)

De geheel vernieuwde brochure ‘De burger is ook een mens’ over burgerparticipatie op basis van belevingswerelden is beschikbaar! Iedereen heeft het immers over participatie. Overheden, woningcorporaties en andere organisaties willen inwoners vroegtijdig betrekken bij nieuwe plannen, projecten en besluiten. Ontwikkelingen als de Omgevingswet, klimaatadaptatie en energietransitie stellen hogere eisen aan burgerparticipatie. Veel organisaties vragen zich echter af: ‘Participatie, hoe dan?’

Deze brochure geeft een helder antwoord op jouw vraag. Wij laten je zien hoe je de participatie tot een succes kunt maken met deze aanpak, waarbij het essentieel is de belevingswerelden van de burgers te kennen en (mede) daarop je strategie voor de participatie en communicatie te baseren. Wil je een exemplaar van deze brochure ontvangen? Klik dan hier.