• OpdrachtgeverGemeente Vijfheerenlanden
  • Periode2021-2022
  • Bijdrage Bureau Buhrsparticipatie omgevingsvisie
  • SpecialismeParticipatie
Marktsessie Omgevingsvisie Vijfheerenlanden

Omgevingsvisie gemeente Vijfheerenladen

Vijfheerenlanden, een fusiegemeente bestaande uit 22 kernen, wil een omgevingsvisie opstellen. Hiermee werkt ze aan ze aan één verhaal voor de toekomst over alles wat er zich in de fysieke leefomgeving afspeelt. In de omgevingsvisie maakt de gemeente strategische keuzes voor de lange termijn.

Deze keuzes raken iedereen in Vijfheerenlanden, jong en oud, nu en in de toekomst. Daarom werden inwoners actief betrokken in een participatietraject. We richtten het participatietraject primair op de inwoners van de verschillende dorpen en wijken in Vijfheerenlanden, met speciale aandacht voor jongeren. Inwoners voelen zich namelijk sterker verbonden met hun dorp en wijk, dan met de gemeente Vijfheerenlanden. Om beter aan te sluiten bij wat er speelt, zijn de dorps- en wijkraden betrokken bij het vormgeven van de participatieaanpak en het opstellen van de enquêtevragen.

Het traject voor organisaties en ondernemers is door de gemeente zelf georganiseerd.

Aanpak
Inwoners konden een enquête invullen, die we zowel online als offline promootten. We zochten de inwoners direct op door onder andere op vier dagen in tien dorpen op de (mini-)markt te staan, waar we de enquête op papier en ansichtkaarten met een QR-code naar de online enquête, uitdeelden. Daarnaast konden inwoners hun mening geven door te reageren op stellingen op het online platform Natuurlijk Vijfheerenlanden. We gaven een aantal lessen op twee middelbare scholen om de mening van jongeren op te halen.

De resultaten uit de participatieactiviteiten geven een waardevol beeld van wat er leeft bij de verschillende gemeenschappen en wat men belangrijk vindt voor de toekomst van de fysieke ruimte. Hiermee is inzicht verkregen in wat er behouden, versterkt en beheerd moet worden.

Meer weten? Neem contact op met projectleider Xandra Kok, kok@bureaubuhrs.nl.