• OpdrachtgeverProjectbureau OVAH
  • Periode2024 - lopend
  • Bijdrage Bureau BuhrsOndersteuning projectorganisatie met communicatie en participatie.
  • SpecialismeCommunicatie, Participatie

Bureau Buhrs en Public Cinema aan de slag met Openbaar Vervoer Amsterdam - Haarlemmermeer

De komende jaren gaan Bureau Buhrs en Public Cinema samen aan de slag met een groot en uitdagend project: participatie en communicatie over de toekomst van het openbaar vervoer tussen Amsterdam, Schiphol en Haarlemmermeer (OVAH). Dinsdag 26 maart jl. tekenden Michel Buhrs en Peter Kasbergen van Public Cinema de raamovereenkomst. Michel: “We zijn bijzonder trots dat wij aan zo’n mooi project mogen meewerken. Bij dit soort projecten spelen communicatie en participatie natuurlijk een enorme belangrijke rol. We kunnen hier al onze kennis en kunde volop in kwijt. En super dat we hiermee kunnen bijdragen aan de regio waarin we zo goed thuis zijn.” Peter Kasbergen: “Gezamenlijk met de andere partijen en het projectbureau OVAH gaan we met veel plezier deze opgave aan.” 

 

De verkenning

In de toekomst worden meer knelpunten in de Schipholspoortunnel verwacht. Daarom werkt een projectorganisatie van de gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Provincie Noord Holland, Vervoerregio Amsterdam, Royal Schiphol Group, Schiphol Area Development Company en Nederlandse Spoorwegen nu al aan plannen voor goed functionerend openbaar vervoer. Zo worden overvolle treinen, bussen, trams en stations zoals Schiphol, Amsterdam Zuid en Hoofddorp voorkomen. Dat levert in de toekomst veel op; het maakt de regio internationaal georiënteerd, toekomstbestendig en economisch gezonder. 

Samen onderzoeken

De projectorganisatie OVAH maakt bij het uitvoeren van alle benodigde onderzoeken gebruik van de kennis en expertise van adviesbureaus. Arcadis gaat samen met Antea Group, PosadMaxwan en TwynstraGudde ondersteunen bij de verkenning van de alternatieven. AS Connect, een consortium bestaande uit Arup en Sweco voert verdiepende technische studies uit. En Bureau Buhrs en Public Cinema ondersteunen de projectorganisatie met de communicatie en participatie. 

Wil je meer weten? Kijk dan op de website van het project OVAH: https://ovamsterdamhaarlemmermeer.nl/2024/03/26/overeenkomsten-met-adviesbureaus-ondertekend-voor-de-mirt-verkenning-ov-verbinding-amsterdam-haarlemmermeer/ Of neem contact op met Michel Buhrs via buhrs@bureaubuhrs.nl.