Communicatie

In ons werk combineren we onze kennis van de marketing en com­mu­ni­ca­tie met onze ervaring in de wereld van bouwen, wonen, werken, winkelen, recreëren, in­fra­struc­tuur en (commercieel) vastgoed. Met die kennis en ervaring helpen wij or­ga­ni­sa­ties ook graag met on­der­staan­de onderwerpen:

Om­ge­vings­com­mu­ni­ca­tie
Zijn er plannen voor (woon)gebieden en in­fra­struc­tuur waar burgers, ondernemers en andere or­ga­ni­sa­ties gevolgen van ondervinden, in zowel positieve als negatieve zin? Wij on­der­steu­nen je om deze doelgroepen op een effectieve manier te informeren, te betrekken en mee te laten werken.

Con­cep­t­ont­wik­ke­ling en campagnes
Hoe zorg je ervoor dat een voor­lich­tings- of pro­mo­tie­cam­pag­ne het gewenste effect heeft? Hoe spreek je de doelgroep aan? Welke boodschap verkondig je en hoe presenteer je deze op een aan­trek­ke­lij­ke manier? Wij helpen je aan een sterk concept en een creatieve campagne op basis van wetenschappelijke inzichten.

Corporate branding van jouw organisatie
Wil je je reputatie verbeteren en je aan­trek­kings­kracht voor klanten en potentiële medewerkers vergroten? De trots en te­vre­den­heid onder medewerkers laten toenemen? Dan heb je behoefte aan een goede en uitgekiende corporate branding. Wij kunnen je organisatie op een on­der­schei­den­de en aan­spre­ken­de manier po­si­ti­o­ne­ren en branden. Hiervoor werken wij met onze eigen Corporate Brand­sta­ti­on-me­tho­diek.

Lokale lobby of public affairs
Ben je wel eens op zoek naar de juiste ingang bij de gemeente of provincie om je stem te laten horen? Of is de overheid je op­dracht­ge­ver en moet je regelmatig contact onderhouden maar zoek je naar de juiste manier? Wij wijzen je de weg bij de lokale en regionale overheid! Met een doordachte lokale lob­by­s­tra­te­gie helpen wij je om je doel te behalen: op tijd, via de juiste ingang en met de juiste toon.

Ontwikkelen com­mu­ni­ca­tie­mid­de­len
Heb je com­mu­ni­ca­tie­mid­de­len nodig maar geen capaciteit of des­kun­dig­heid om ze te maken? Bel ons! Of het nu gaat om een website, brochure, magazine, social me­dia­cam­pag­ne, evenement of bijeenkomst. Wij hebben alle expertise in huis om dit snel, creatief en kwalitatief goed te produceren en te organiseren.

Tijdelijke communicatie ondersteuning
Zit je tijdelijk verlegen om een com­mu­ni­ca­tie-pro­fes­si­o­nal? Neem dan contact met ons op. Junior, medior of senior: op elk niveau kunnen wij de beste com­mu­ni­ca­tie­ad­vi­seur(s) bij je detacheren, zowel op interim- als pro­ject­ba­sis.

Meer lezen over onze communicatie-expertise?

Bestel via info@bureaubuhrs.nl de brochure Let’s go digital, eerste hulp bij digitale bijeenkomsten of ons whitepaper Laaggeletterdheid.

← alle projecten