Participatie

Geen overheid, woningcorporatie of ontwikkelaar twijfelt nog aan het belang van participatie van inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden bij de ont­wik­ke­ling en uitvoering van beleid. De nieuwe Omgevingswet stelt hen echter voor nieuwe uitdagingen op het gebied van participatie. Hoe geef je participatie vorm bij het maken van de omgevingsvisie of bij een projectplan? Hoe voer je het goede gesprek? En hoe zorg je ervoor dat je daadwerkelijk een brede groep inwoners bereikt en betrekt en niet altijd dezelfde mensen spreekt?

Par­ti­ci­pa­tie en be­le­vings­we­rel­den
Bureau Buhrs heeft veel ervaring met en kennis van participatietrajecten voor inwoners en stakeholders. Hierbij maken wij gebruik van onze methodiek op basis van belevingswerelden die we samen met onderzoeksbureau Market Response hebben ontwikkeld: ‘De burger is ook een mens’.  Die methodiek komt erop neer dat we precies weten hoe inwoners benaderd of betrokken willen worden doordat de belevingswerelden van inwoners over heel Nederland in kaart zijn gebracht. Daar passen we de participatiestrategieën, middelen en uitingen vervolgens op aan. Zo komen we tot een participatietraject waarbij doelgroepen kunnen meedenken, meepraten of zelfs meewerken aan nieuw beleid, een project of aan een omgevingsvisie.

Bureau Buhrs heeft meerdere brochures ontwikkeld, waaronder:
De burger is ook een mens (burgerparticipatie op basis van belevingswerelden) en Gestructureerde onzekerheid (raamwerk interactief beleid & communicatie).

Je kunt de brochures met onze participatiemethodiek hier gratis opvragen: info@bureaubuhrs.nl

← alle projecten