Gebiedsmarketing

Gebiedsmarketing is uitgegroeid tot een specialisme dat zijn waarde heeft bewezen. Een goede positionering, vertaald naar een aansprekende ‘brand’, een daarop aansluitende ontwikkeling en sterke promotie, helpt een gebied succesvol te worden. Oftewel, een gebied te worden waar de doelgroep graag komt. Om te wonen, te winkelen, te recreëren of te ondernemen.

BrandStation-methodiek
Binnen de gebiedsmarketing is de BrandStation- methodiek van Bureau Buhrs inmiddels een begrip. Een methodiek om stapsgewijs te komen tot een sterke en onderscheidende positionering van uw locatie, wijk, stad of regio. De BrandStation-methodiek is al bij veel projecten ingezet. Aanvankelijk vooral voor (nieuwe) woonwijken, steden en regio’s. De laatste jaren zijn hier winkelgebieden, leisure-gebieden en werklocaties bijgekomen. Met een uitgekiende brandingsstrategie kan de toenemende leegstand en economische teruggang op deze locaties te lijf worden gegaan.

Klant centraal
De klant staat centraal binnen de BrandStation- methodiek. De klant, dat is de (potentiële) bewoner, bezoeker, bedrijf of investeerder. Inzicht in wie die klant is, wat hij wil en wat hij belangrijk vindt, kortom zijn belevingswereld, vormt de basis voor de positionering en ontwikkeling van het gebied. Samen met de sterke punten van het gebied en die waarmee het zich onderscheidt van de concurrenten wordt gekomen tot de beste positionering.

Naar een passende ‘brand’
De beste positionering wordt omgezet in een merk of een ‘brand’. De brand beschrijft het gebied maar ook zaken als uitstraling en emotionele waarden. Als de gewenste brand is geformuleerd, wordt het gebied verder ontwikkeld in deze richting. De plannen en producten voor het gebied moeten passen binnen de brand. Daarnaast worden promotiemiddelen en –acties ingezet om de belangrijkste voordelen van het gebied in het bewustzijn van de doelgroepen te verankeren. Het gebied wordt dan als merk neergezet en gecommuniceerd.

← alle projecten