Organisatieadvies

Bureau Buhrs helpt or­ga­ni­sa­ties die zich sterker in de markt willen zetten. Or­ga­ni­sa­ties die willen anticiperen op ver­an­de­rin­gen in de markt en in de maat­schap­pij. Or­ga­ni­sa­ties in transitie door de tech­no­lo­gi­sche ont­wik­ke­lin­gen. Or­ga­ni­sa­ties die zich beter voor het voetlicht willen brengen. Nieuwe producten willen ontwikkelen. De klant beter willen bedienen. Kortom, or­ga­ni­sa­ties in verandering.

Bij het adviseren van organisaties wordt – naast verschillende managementmodellen – de Brandstation-methodiek voor organisaties ingezet. Een doeltreffende stapsgewijze aanpak om organisaties op weg te helpen naar een succesvolle toekomst.

Wilt u meer weten over organisatieadvies van Bureau Buhrs? Download dan de brochure: Bureau Buhrs Organisatieadvies, voor een succesvolle toekomst voor organisaties

Bekijk ook het vlog over organisatieadvies van Michel Buhrs en Rob Buren.

← alle projecten