Organisatieadvies

Bureau Buhrs helpt or­ga­ni­sa­ties die zich sterker in de markt willen zetten. Or­ga­ni­sa­ties die willen anticiperen op ver­an­de­rin­gen in de markt en in de maat­schap­pij. Or­ga­ni­sa­ties in transitie door de tech­no­lo­gi­sche ont­wik­ke­lin­gen. Or­ga­ni­sa­ties die zich beter voor het voetlicht willen brengen. Nieuwe producten willen ontwikkelen. De klant beter willen bedienen. Kortom, or­ga­ni­sa­ties in verandering.

Bij het adviseren van organisaties wordt – naast verschillende managementmodellen – de Brandstation-methodiek voor organisaties ingezet. Een doeltreffende stapsgewijze aanpak om organisaties op weg te helpen naar een succesvolle toekomst.

Wil je meer weten over organisatieadvies van Bureau Buhrs? Download dan de brochure: Bureau Buhrs Organisatieadvies, voor een succesvolle toekomst voor organisaties

Bekijk ook het vlog over organisatieadvies van Michel Buhrs en Rob Buren.

← alle projecten