BSR en belevingswereldenmethodiek

Waar meer traditionele segmentatiemethoden vaak alleen een beschrijving van het (consumptie)gedrag van de doelgroep opleveren, biedt BSR en belevingswerelden verklaringen voor dit gedrag. De belevingswereldenmethodiek geeft inzicht in de achterliggende redenen voor het consumptiegedrag: de behoeften en verwachtingen van individuen. Door de ‘belevingswereld’ van mensen te leren begrijpen kun je hun gedrag ook beter voorspellen en mogelijk beïnvloeden. Belevingsonderzoek en – segmentatie biedt dus specifieke kansen voor de afstemming van complexe producten – zoals steden, wijken, nieuwbouwprojecten – op hun doelgroep en uitwerking van communicatieconcepten en campagnes in het kader van branding.

Individuen worden volgens de belevingswereldenmethodiek van elkaar onderscheiden en groepeert op basis van een sociale dimensie (individualisme, groepsgeoriënteerde) en psychologische dimensie (intro- of extraversie). Hierdoor ontstaan vier zogenaamde ‘belevingswerelden’: de rode, gele, groene en blauwe belevingswereld. Individuen in dezelfde groep of belevingswereld, delen behoeften, streven gelijksoortige levensdoelen na en vertonen overeenkomstig (consumptie- en woon)gedrag. In het overzicht zijn de meest prominente waarden weergeven die de verschillende groepen individuen nastreven.

BSR-schema

Rode wereld: vitaliteit
Assertieve, energieke mensen
Gericht op het verleggen van grenzen
Levenslustig
Uitdaging
Vrijheid
Gepassioneerd
Eigenzinnig
Intelligent en zelfbewust
Genieten van het leven

Blauwe belevingswereld: controle
Ambitieuze, dynamische mensen
Gericht op manifestatie en controle
Zakelijke houding
Zelfverzekerd
Succes en status
Onafhankelijkheid
Carrièregericht
Materialistisch
Exclusiviteit

Gele belevingswereld: harmonie
Sociaal, open mensen
Gericht op gezelligheid en sociale banden
Gezinsleven centraal
Geïnteresseerd in anderen
Gemakkelijk
Sociale verbondenheid
Harmoniezoekers
Spontaniteit
Eerlijk

Groene belevingswereld: bescherming
Serieuze, bedachtzame, nuchtere mensen
Op zoek naar zekerheid in eigen directe omgeving
Veiligheid
Bescherming
Geborgenheid en rust
Kalm en evenwichtig
Routineus
Conservatief
Traditioneel