Toolkit Cultuur- en Erfgoedbeleving

Zoveel mensen, zoveel wensen. Dat geldt ook voor hoe mensen cultuur en erfgoed willen beleven. Voor u als culturele instelling, ondernemer en beleidsmaker is het van belang een goed beeld te hebben van de doelgroepen die u wilt bedienen. Wie zijn uw bezoekers? Wat zoeken ze? Hoe kunt u ze het naar hun zin maken met uw programmering en uw aanbod? Hoe kunt u uw concept inrichten op een manier die past bij de doelgroep?

De toolkit Cultuur- en Erfgoedbeleving biedt handvatten in het beantwoorden van deze vragen. De opzet is tweeledig:

Deel 1Onderzoek Cultuur- en Erfgoedbeleving

We gaan in op de motivaties, wensen en interesses aangaande cultuur- en erfgoedbeleving door de ogen van zeven typen recreanten (leefstijlen).

Deel 2: Toolkit Cultuur- en Erfgoedbeleving

Ga zelf praktisch aan de slag met de leefstijlen door een aantal stappen te doorlopen. Deze stappen helpen verder bij keuzes over productontwikkeling, promotie, positionering en samenwerking.