Toolkit Natuurbeleving

Zoveel mensen, zoveel wensen. Dat geldt zeker ook voor hoe mensen de natuur willen beleven. Voor u als beleidsmaker, beheerder en ontwikkelaar van natuur- en recreatiegebieden is van belang een goed beeld te hebben van de doelgroepen die u wilt bedienen. Wie zijn deze recreanten? Wat zoeken ze? Hoe kunt u het beste met hen communiceren? Hoe kunt u het hen zo naar de zin maken, dat zij de natuur optimaal beleven én bijdragen aan uw verdienmodel?

De toolkit Natuurbeleving biedt handvatten in het beantwoorden van deze vragen. De opzet is tweeledig:

Deel 1: Onderzoek Natuurbeleving

We gaan in op de motivaties, wensen en interesses aangaande natuurbeleving door de ogen van zeven typen recreanten (leefstijlen). Hierbij is gefocust op opvallende resultaten ten opzichte van de andere leefstijlen.

Deel 2: Toolkit Natuurbeleving

Ga zelf praktisch aan de slag met de leefstijlen door een aantal stappen te doorlopen. Deze stappen helpen verder bij keuzes over productontwikkeling, promotie, positionering en samenwerking.