• OpdrachtgeverGemeente Amstelveen
  • Periode2018 - 2019
  • Bijdrage Bureau BuhrsPositionering en programmering
  • SpecialismeGebiedsmarketing

Amstelveen Kronenburg

De gemeente Amstelveen staat voor de opgave om een kantoorlocatie te transformeren naar een multifunctioneel gebied. De betrokkenen hebben een concept toekomstvisie en programma opgesteld. Kronenburg ligt naast Uilenstede, de grootste studentencampus van Noord-Europa. De ambitie is helder: de ontwikkeling van Kronenburg en Uilenstede tot een levendige campus voor werken, studeren en verblijven. Bureau Stedelijke Planning en Bureau Buhrs hebben een positionering ontwikkeld en een voorstel voor programmering van voorzieningen gedaan. Daarbij is nadrukkelijk gekeken naar de USP’s van Kronenburg, het marktconcept, de haalbare voorzieningen en de ontwikkelstrategie.