• OpdrachtgeverVVV Deventer
  • Periode2018 - 2019
  • Bijdrage Bureau BuhrsPositionering, branding, inzet kwartiermaker
  • SpecialismeCitymarketing

Deventer Citymarketing

Deventer vertelt nog te weinig dat ze een fantastische stad is. De huidige toeristische marketing moet dan ook worden versterkt met economische marketing zodat er een sterk merk ontstaat. Als evenementenstad is Deventer al aardig bekend. Maar Deventer heeft meer in huis, voor bewoners en voor bezoekers. Op economisch gebied heeft de stad een aantal belangrijke opgaven. Zo moeten er 2000 ICT-talenten geworven worden. En moeten bedrijven worden aangetrokken. Bureau Buhrs bouwt aan een stevig fundament voor de citymarketing van Deventer. We richten ons op bewoners, bezoekers, bedrijven en talent. Na deskresearch en interviews is er met een groep stakeholders in interactieve sessies een merk gecreëerd. Momenteel vindt de omvorming van de VVV naar een nieuwe citymarketingorganisatie die aandacht heeft voor economische marketing en merkactivatie plaats. Samen met stakeholders wordt een marketingstrategie gemaakt en door onze adviseur uitgerold.