• OpdrachtgeverGemeente Sliedrecht
  • Periode2016-2017
  • Bijdrage Bureau BuhrsBepalen van de positionering, het opstellen van een citymarketingstrategie en het ontwikkelen van een creatief concept
  • SpecialismeCitymarketing

Citymarketing Sliedrecht ‘Groot in doen!’

Gemeente Sliedrecht wil binnen de regio Drechtsteden een duidelijke eigen positie claimen. De gemeente vroeg Bureau Buhrs Sliedrecht daarbij te helpen door het bepalen van de positionering en het opstellen van een citymarketingplan. Samen met de gemeente en ondernemers hebben we dat gedaan. Ook hebben we een logo en een pay off ontwikkeld, en een voorstel voor in te zetten marketing- en communicatiemiddelen.

Bakermat baggerindustrie
Sliedrecht kent een unieke historie door haar baggerwerkzaamheden. Sliedrecht is de bakermat van de mondiale baggerindustrie en heeft zich internationaal op de kaart gezet als specialist in de waterbouwsector. Op regionaal en provinciaal niveau heeft Sliedrecht veel samenwerkingsverbanden die moeten bijdragen aan een sterke (innovatieve) maritieme positie van de regio. Maar de vraag was: welke positie kan Sliedrecht zelf claimen, als onderdeel van de Drechtsteden, Maritieme Delta en provincie Zuid-Holland? En hoe kan zij zich daarmee profileren?

Sterk merk
Het doel van een sterkere profilering is dat bewoners, bedrijven en bezoekers Sliedrecht als aantrekkelijke vestigingsplaats zien, en zo de economische vitaliteit van de gemeente te behouden en te versterken. Een sterk merk helpt daarbij, een merk dat is gebaseerd op de historie en identiteit (mentaliteit, gebiedskenmerken, aanbod) van de gemeente.

Passende programmering
Dit merk heeft Bureau Buhrs samen met de gemeente en ondernemers ontwikkeld. Op basis van dit merk zijn we vervolgens ook tot een passende programmering van activiteiten, communicatiemiddelen en evenementen gekomen, waarbij verbindingen worden gelegd tussen bestaande initiatieven van overheden, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Doeners
‘Groot in doen’ is het creatieve concept van Sliedrecht geworden. In deze pay off komt de hands-on mentaliteit van Sliedrecht duidelijk naar voren. Door de nadruk te leggen op ‘doen’ geven we aan dat in Sliedrecht dingen worden gemaakt (maakindustrie, baggerindustrie), het een ondernemend dorp is (verenigingsleven) en er bijzondere prestaties worden geleverd (pioniersrol baggerindustrie en de zorg, volleybalteam).

Logo als stempel
Ook is Sliedrecht groot in ‘er zijn voor elkaar’ en ‘het zorgen voor elkaar’. Mensen kijken hier naar elkaar om. Om de hands-on mentaliteit extra te benadrukken zijn de klinkers in het woord Sliedrecht weggelaten. We zijn geen praatjesmakers, we zijn doeners! Het logo heeft de vorm van een stempel met een rauw randje, verwijzend naar het maritieme baggerverleden en de no-nonsense mentaliteit. Het stempel kan, gebruikt door anderen, fungeren als keurmerk als ‘Ook hierin is Sliedrecht groot’.