• OpdrachtgeverRijkswaterstaat
  • Periode2012
  • Bijdrage Bureau BuhrsEvaluatie Reiswijzer onder weggebruikers.
  • SpecialismeCommunicatie

Evaluatie ReisWijzer van Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat Utrecht is begin 2011 gestart met het pilotproject ‘de ReisWijzer’. Dit communicatiemiddel informeert weggebruikers tijdig en juist en helpt zo de druk op het Utrechtse wegennet te verminderen. Toen de pilot bijna een jaar liep, vroeg Rijkswaterstaat aan Bureau Buhrs om de ReisWijzer te evalueren. De aanbevelingen van de evaluatie zijn benut om de ReisWijzer te verbeteren en mogelijk op te schalen naar een landelijke dienst.
In de regio Utrecht werd er, ook in 2012, op een aantal trajecten veel aan de weg gewerkt. Door zich aan te melden voor de ReisWijzer ontvangen weggebruikers persoonsgebonden informatie over trajecten en momenten waarop zij verkeershinder kunnen verwachten. Ook ontvangen ze advies over omleidingen en aanbiedingen, zoals voordeliger reizen met OV.

Bureau Buhrs heeft de evaluatie uitgevoerd met Bureau Slim, gespecialiseerd in mobiliteitsvraagstukken. De evaluatie focuste zich op de mening van weggebruikers over de ReisWijzer. Het ging over de inzet van communicatiemiddelen, over het type informatie dat ze per e-mail en via Twitter ontvangen, het tijdstip waarop informatie over hinder wordt gegeven, het aanbod van alternatieven en de trajecten waarover informatie beschikbaar is.

Specifiek onderdeel van de evaluatie was de toepassing van het belevingswereldenmodel van SmartAgent. Hierbij keken we naar de belevingswerelden van de verschillende doelgroepen en deden we aanbevelingen over hoe de ReisWijzer hier beter op kon aansluiten.