• OpdrachtgeverGrontmij NW
  • Periode2008-2009
  • Bijdrage Bureau BuhrsPositionering, visueel concept, campagnestrategie, organisatie van de communicatie.
  • SpecialismeCommunicatie

Positionering Grontmij NW

Grontmij Noord West vroeg Bureau Buhrs, in samenwerking met creatief netwerk Fort Knox, het advies- en ingenieursbureau nadrukkelijker en onderscheidend te positioneren. Daarnaast was er de wens voor meer structuur in de communicatie.

Bureau Buhrs startte een positionerings- en communicatietraject. De gekozen positionering kon op brede steun rekenen in de organisatie. Een creatief visueel concept en een campagnestrategie werden bedacht.