• OpdrachtgeverGemeente Amsterdam, woningcorporaties Rochdale en De Key
  • Periode2007-2008
  • Bijdrage Bureau BuhrsInrichten en uitvoeren participatietraject, organiseren bijeenkomsten met bewoners en perscommunicatie.
  • SpecialismeParticipatie

Participatie Jeruzalem

Jeruzalem is een naoorlogse wijk in het Amsterdamse stadsdeel Oost-Watergraafsmeer. De wijk is vanuit cultuurhistorisch oogpunt erg waardevol. In 2007 werd Jeruzalem daarom toegevoegd aan de top 100- monumentenlijst van minister Plasterk. De wijk was toe aan vernieuwing. Het stadsdeel en de woningcorporaties Rochdale en De Key werkten daarom samen aan een Stedenbouwkundig Plan voor het toekomstige Jeruzalem. De ingewikkelde plangeschiedenis ging terug tot 1997 en werd gekenmerkt door een gespannen relatie met bewoners van de wijk. Draagvlak voor vernieuwing was daarom essentieel.

Het stadsdeel startte eind 2008 een uitgebreid participatietraject. Bureau Buhrs richtte het traject in en ondersteunde de uitvoering. Bureau Buhrs schreef een participatieplan, organiseerde thematische werkgroepsessies en buurtbijeenkomsten. Ook was Bureau Buhrs betrokken bij de perscommunicatie.