• OpdrachtgeverEnveloppencommissie Linieland met o.a. gemeente Houten en Nieuwegein, provincie Utrecht, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
  • Periode2012-2013
  • Bijdrage Bureau Buhrsgebiedspromotie landschap
  • SpecialismeGebiedsmarketing

Van Linieland naar Linielint

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is cultuurhistorisch en landschappelijk van grote waarde voor Nederland. Er is de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in de leefbaarheid en toegankelijkheid van de verdedigingslinie. Linieland is een van de zeven deelgebieden van de Nieuwe Hollandse Waterlinie in het zuidwesten van de provincie Utrecht. Omdat het zo’n groot gebied met veel deelgebieden betreft, heeft Bureau Buhrs  geadviseerd om de Nieuwe Hollandse Waterlinie als één merk en niet de verschillende deelgebieden afzonderlijk neer te zetten. Dus ook Linieland niet. Om echter snel van start te kunnen gaan met de promotie van Linieland, is men op zoek gegaan naar een manier om het zo te positioneren dat het mogelijk was om op een later moment uit te breiden met de andere deelgebieden.

Om de (ambtelijke) laag Linieland niet te benoemen, maar wel te starten met de promotie van het gebied én de mogelijkheid te houden om de andere deelgebieden onder dezelfde vlag te communiceren, ontwikkelde Bureau Buhrs het gebiedsmarketingconcept Het Linielint, dat nergens eindigt en overal begint. Het concept Linielint benadrukt de verbinding tussen forten, het landschap en (nog te ontwikkelen) attracties. Omdat het geen fysiek, maar een denkbeeldig lint is, kan alles wat bijdraagt aan de promotie van het gebied ermee worden verbonden. Het concept leent zich ook goed voor uitbreiding en thematisering. Denk bijvoorbeeld aan een culinair lint of een evenementenlint.