• OpdrachtgeverBestuurlijk Overleg Oosterwold
  • Periode2019
  • Bijdrage Bureau BuhrsPositionering en branding gebiedsontwikkeling
  • SpecialismeGebiedsmarketing

Branding unieke gebiedsontwikkeling Oosterwold

Oosterwold is een bijzonder gebied in de gemeenten Almere en Zeewolde. De overheid laat gebiedsinrichting hier vrijwel geheel over aan initiatieven vanuit de samenleving. Initiatiefnemers krijgen niet alleen ongekend veel ruimte om hun eigen woning, bedrijf of een ander plan te realiseren, ook zijn Oosterwolders zelf verantwoordelijk voor de inrichting van wegen en paden, groen, water en de openbare ruimte. Deze bijzondere aanpak vraagt om een goede branding om het succes van dit unieke experiment over het voetlicht te brengen.

Innovatieve aanpak op de kaart zetten
Het Bestuurlijk Overleg Oosterwold vroeg Bureau Buhrs om een strategie op te stellen voor de branding van de gebiedsontwikkeling. Het doel was om niet Oosterwold zelf, maar het bijzondere planologisch concept op de kaart te zetten als innovatieve aanpak in de vakwereld. In samenwerking met Co Verdaas (TU Delft) onderzochten we welke eigenschappen deze aanpak uniek maken. Met als vervolgvraag: hoe kunnen we ons daarmee profileren?

Eigenaarschap bij de burger
Oosterwold blijkt op meerdere punten een uniek experiment in de gebiedsontwikkeling. Zeker met oog op de Omgevingswet bewijst Oosterwold dat het succesvol kan zijn: (veel) meer eigenaarschap bij de burger.