• OpdrachtgeverGemeente Kampen, BPD
  • Periode2017
  • Bijdrage Bureau Buhrsopstellen participatieplan, ontwikkelen communicatiemiddelen, organisatie informatiebijeenkomsten
  • SpecialismeParticipatie
participatieplan Reeve

Informatiebijeenkomsten ontwikkellocatie Reeve

In de gemeente Kampen wonen zo’n 52.000 inwoners. Al jaren wordt hier gesproken over de realisatie van het prestigieuze woningbouwproject Reeve, tussen Kampen en Dronten. De plannen zijn, na de nodige kritiek en procedures, aangescherpt. Waar hier eerst een opgave lag van 1.300 nieuwbouwwoning, is dit onlangs teruggebracht naar 600.

Om draagvlak te krijgen binnen de gemeente is betrokkenheid van de inwoners van Kampen essentieel. Bureau Buhrs helpt deze samenwerking op gang te brengen en vorm te geven en organiseerde twee informatiebijeenkomsten.

Benieuwd naar onze aanpak en werkwijze? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie!