• OpdrachtgeverTaskforce Mobiliteitsmanagement Metropoolregio Amsterdam (TFMMA)
  • Periodeonbekend
  • Bijdrage Bureau BuhrsInrichting communicatie van Taskforce Mobiliteitsmanagement.
  • SpecialismeCommunicatie, Gedragsverandering

Taskforce Ontspits

Taskforce Ontspits begon haar leven onder de naam Taskforce Mobiliteitsmanagement Metropoolregio Amsterdam (TFMMA), een spin-off van de Taskforce die zich op landelijk niveau bezig houdt met mobiliteitsmanagement. Lange termijndoelstelling van de communicatie van Taskforce Ontspits is een gedragsverandering van automobilisten teweeg brengen. Het doel was om in 2012 het aantal kilometers dat in de spits gereden werd, te verminderen met ten minste 5%.

Bureau Buhrs bood ondersteuning bij de verdere inrichting van de communicatie. Op advies van Bureau Buhrs is de naam van Taskforce veranderd van TFMMA naar Taskforce Ontspits. Hoewel ontspitsen niet een woord is dat je kunt terugvinden in de Dikke Van Dale, heeft het woord directe associaties met onthaasten. Hoe minder spits, hoe meer ontspanning!