• OpdrachtgeverWoningcorporatie Rochdale
  • Periode2007
  • Bijdrage Bureau BuhrsCreatief concept en uitvoering bewonersparticipatie, voorstel voor vervolgcampagne voor creëren buurtgevoel en sociale cohesie.
  • SpecialismeParticipatie

Portiekgesprekken Transvaal

Met een grote verscheidenheid aan culturen en veel inwoners per vierkante meter, is de Transvaalbuurt in Amsterdam een complexe wijk. Het is een buurt met veel problemen, maar met nog meer kansen. Woningcorporatie Rochdale wilde weten wat er onder de huurders leeft en gaf Bureau Buhrs de opdracht dit uit te zoeken. Hiervoor zette Bureau Buhrs een serie portiekgesprekken op touw. Het doel was ideeën van bewoners verzamelen over de buurt en hun woning.

Bureau Buhrs ontwikkelde een creatief concept om buurtbewoners uit te nodigen voor gesprekken. Die werden gehouden in een leegstaande woning in de wijk. Met een persoonlijke uitnodiging en deurlabels werden bewoners opgeroepen om te komen praten. Ook werden gevelbanners gemaakt om de portiekgesprekken onder de aandacht te brengen. Bureau Buhrs voerde de portiekgesprekken en deed hiervan verslag.

Na de eerste serie portiekgesprekken waren vervolggesprekken wenselijk. Ook voor deze gesprekken werkte Bureau Buhrs het creatieve concept uit. Op basis van deze gesprekken heeft Bureau Buhrs vervolgens aan Rochdale concrete aanbevelingen gedaan voor vernieuwing van de wijk. Daarnaast deed Bureau Buhrs een voorstel voor een vervolgcampagne. Het doel van deze campagne was vooral het genereren van een buurtgevoel, verantwoordelijkheid, sociale cohesie en trots. Rochdale heeft dit campagneconcept gebruikt als uitgangspunt voor vervolgstappen.