• OpdrachtgeverGemeente Vlissingen
  • Periode2009
  • Bijdrage Bureau BuhrsOpstellen kadernotitie, in samenwerking met stakeholders, met uitgangspunten en doelstellingen voor de citymarketing.
  • SpecialismeCitymarketing

Basis voor citymarketing Vlissingen

De gemeente Vlissingen formuleerde in 2009 een ambitieus programma van maatregelen voor de stad. Maatregelen die enerzijds moesten leiden tot verbetering van het leven in en functioneren van de stad. Anderzijds omvatten ze nieuwe bouwprojecten (ook woonwijken) en moesten ze zorgen voor een groei van het aantal inwoners, bezoekers en ondernemers in de stad. De gemeente vroeg zich af in hoeverre citymarketing zou kunnen helpen bij het realiseren van dit programma en vroeg Bureau Buhrs hierbij om ondersteuning. Bureau Buhrs organiseerde meerdere bijeenkomsten (workshops en diner pensants) met diverse stakeholders om te komen tot gezamenlijke uitgangspunten en doelstellingen voor de citymarketing. Samen met mogelijke campagnevormen en een voorstel voor de organisatie resulteerde dit in een kadernotitie die de basis vormde voor een mogelijk vervolg van de citymarketing.