Beter Buiten: communicatie en participatie bij de inrichting van openbare ruimte

De burger wil betrokken worden bij ontwikkelingen in zijn directe omgeving. Maar hoe bereik je deze burger? Moeten deze plannen al vastomlijnd zijn of juist niet? Op 10 april organiseerden Bureau Buhrs, SmartAgent en Waterpas de masterclass ‘Beter Buiten. Inrichting openbare ruimte op basis van belevingswerelden’. Een interessante bijeenkomst voor eenieder die zich bezighoudt met burgerparticipatie, zoals stedenbouwkundigen, corporaties en professionals.

Belevingswerelden
Marieke de Kogel van SmartAgent gaf inzicht in de belevingswerelden van burgers. Op basis van hun waarden worden burgers ingedeeld op twee assen: ego-groep en intravert-extravert. Hierdoor ontstaan vier kwadranten die staan voor de belevingswerelden Vitaliteit (rood), Harmonie (geel), Bescherming (groen) en Controle (blauw). Marieke wist aan de hand van voorbeelden te duiden wat de burgers van de belevingswerelden typeerden. Inmiddels heeft SmartAgent al veel onderzoek gedaan en er zijn al veel wijken in beeld gebracht. Overigens is er niet altijd een homogene belevingswereld in een wijk, maar zijn er vaak wel dominante ‘kleuren’.

Inrichting openbare ruimte
Zou het niet fantastisch zijn als de burger zich meer inzet voor zijn directe omgeving? Sadjad Jawid van Waterpas toonde aan dat dit een illusie is als geen rekening wordt gehouden met de belevingswerelden. Er is een mismatch tussen gebruikers, inrichting en beheer van de openbare ruimte als de drie onderdelen niet gebaseerd zijn op dezelfde belevingswerelden.

De gemeente gooit dan geld weg.

Burgerparticipatie en communicatie
Michel Buhrs van Bureau Buhrs vulde aan waarom die belevingswerelden belangrijk zijn bij de communicatie met de burger. Elke belevingswereld ziet een andere rol voor de overheid of instanties. Rood accepteert het minst van de overheid. Daartegenover staat de groene wereld en deze burgers zien de overheid als hun gids. Voortbordurend op de case van de inrichting van de openbare ruimte wordt duidelijk dat de burgers uit de belevingswerelden op een andere manier willen participeren. De rode wereld wil graag brainstormen, de gele wereld wil concrete plannen toetsen, de groene wereld wil geïnformeerd worden en de blauwe wereld wil in een expert-meeting als zakenpartner de dialoog aangaan.

De drie presentaties geven niet alleen houvast voor de inrichting van de openbare ruimte. Ook voor herstructurerings- en infrastructuurprojecten is het zinvol om je af te vragen: voor wie doen we dit of heeft dit impact (belevingswereld), wat gaan we doen (het stappenplan) en hoe betrekken we de burgers en wat is communicatief de juiste aanpak?

Nieuwsgierig geworden? U kunt de flyer ‘Beter Buiten. Inrichting van openbare ruimte op basis van belevingswerelden’ hier opvragen.

Auteur: Annette van den Bosch, adviseur Omgevingscommunicatie


← terug