Één jaar citymarketing Kampen: ‘Inwoners belangrijkste wapen’

In het voorjaar van 2014 is de stad Kampen begonnen met citymarketing. Wat is er in dat jaar gebeurd, wat was ervan te zien en wat zijn de plannen voor het volgende jaar? Kortom, hoe gaat het met de promotie van de stad Kampen? Een gesprek hierover met Susan Wiltink, beleidsmedewerker Citymarketing en Vrijetijdseconomie, en Michel Buhrs, het afgelopen jaar kwartiermaker Citymarketing. Michel: “Ons belangrijkste wapen wordt gevormd door de inwoners van de stad. Zij zijn immers de beste promotors van Kampen.”

Op 31 maart vorig jaar vond in Quintus de kick-off plaats van Kampen Marketing met de presentatie van het logo, de huisstijl en de portal Kampen.nl. Michel Buhrs werd toen als kwartiermaker voorgesteld. Zijn opdracht was een strategie uit te werken voor Kampen Marketing. Ook moest de kwartiermaker de samenwerking tussen partijen op gang brengen en een voorstel doen voor de organisatie en financiering. Michel: “Een prachtige opdracht waar ik het afgelopen jaar met veel plezier aan heb gewerkt. Ik heb de stad goed leren kennen, juist doordat ik met zoveel personen en partijen om tafel heb gezeten.”

Eerste campagnes
Michel vond het echter geen goed plan om na de kick-off alleen maar aan de strategie en organisatie te werken. “Het was voorjaar. Sail Kampen stond op het programma. Andere evenementen zoals de Kamper Ui(t)dagen zouden volgen in de zomer. Het was een uitgelezen kans om direct met de promotie van Kampen te beginnen.” Samen met medewerkers van de gemeente, met vormgever Pankra en collega Marijke Manshanden heeft Michel een aantal campagnes uitgevoerd. Het doel daarvan was het logo meer bekendmaken onder inwoners en ondernemers en ze enthousiast maken voor Kampen Marketing.

Tekenwedstrijd
Een van de zichtbare hoogtepunten van het afgelopen jaar was de tekenwedstrijd ‘Teken je eigen Kampen-logo’ voor alle basisschoolleerlingen van Kampen. De ruim 300 inzendingen hebben een paar weken voor een kleurrijke etalage in de Oudestraat gezorgd. Ook werden ze op een scherm getoond in de etalage van MacHelp. De prijsuitreiking vond plaats tijdens het Stripspektakel op 16 augustus. Michel: “Het was fantastisch om te zien dat veel kinderen een geheel eigen versie van het logo wisten te maken.”

Foto’s met de K
Ook konden mensen niet om de grote blauwe ‘K’ heen. Richard Tennekes, fotograaf uit Kampen, reed deze K naar alle evenementen. Voorbijgangers konden met de K op de foto; tijdens de Kamper Ui(t)dagen met een grote knuffelkoe, tijdens het Stripspektakel met Batman en Spiderman of met een voetbal tijdens de wedstrijd Kampen-PEC Zwolle. Dat leverde mooie foto’s op die later weer zijn gebruikt voor de wintercampagne met abriposters en het TV-spotje op RTV-Oost “Welkom in Kampen.nl” . Michel voegt toe: “We hebben daarbij veel samengewerkt met de Ondernemersvereniging van Kampen. We hebben bijvoorbeeld gezorgd voor draagtasjes en bierviltjes tijdens Sail Kampen, een stickertjesactie helpen organiseren tijdens een Leuke Lange Zaterdag en flyers uitgedeeld met wat er nog meer te doen is in Kampen.”

Het verhaal van Kampen
In de tussentijd werd ook achter de schermen hard gewerkt. Michel en Susan hadden gesprekken met allerlei mensen die in de stad actief zijn: ondernemers, bestuurders, ambtenaren, vertegenwoordigers van culturele en maatschappelijke instellingen, organisatoren van evenementen et cetera. Daarnaast organiseerden zij workshops met een deel van hen. Een inspirerend proces vindt Susan: “Heel belangrijk om te komen tot een gedegen plan voor de citymarketing is de inbreng van mensen die de stad goed kennen, het beste met de stad voor hebben en iets willen bereiken met de stad. Samen hebben we het verhaal van Kampen geschreven. Het verhaal dat de sfeer, het karakter, de sterke punten en de ambitie van de stad beschrijft.

De kar trekken
Een ander belangrijk deel van de opdracht aan Michel bestond uit het optuigen van een organisatie voor de citymarketing. Wie wordt verantwoordelijk voor de citymarketing? Wie bepaalt en wie betaalt? Wat wordt de rol van de gemeente, van de ondernemingen, van andere organisaties? Wie voert uit? Michel: “Er is gekozen voor een stichting met een bestuur van sterke ondernemers en vertegenwoordigers van culturele en maatschappelijke organisaties. Een aantal geschikte en heel enthousiaste kandidaten hebben we daarvoor al gevonden. Mensen met een enorme potentie, waarvan we nog veel zullen horen.”

Gastheren en gastvrouwen
Inmiddels ligt er een strategisch plan voor de citymarketing en een organisatievoorstel voor Kampen Marketing. Beiden zijn vorige week vastgesteld in het College van B&W van Kampen. Ook is er een plan van aanpak voor 2015-2016 gemaakt waarvan de uitvoering al is begonnen. Michel benadrukt: “Het belangrijkste wapen waarmee we Kampen beter op de kaart willen zetten, wordt gevormd door de inwoners van Kampen. Zij zijn de beste promotors van de stad. Ons doel is vanaf het begin geweest: 51.000 PK (Promotors van Kampen). Alle inwoners moeten straks enthousiast het verhaal van Kampen kunnen vertellen. We beginnen nu met het werven van gastheren en gastvrouwen die tijdens evenementen bezoekers ontvangen en wegwijs maken in de stad. Ook zoeken we mensen voor het promotieteam die juist buiten de stad Kampen gaan promoten.”


← terug