Masterclass: ‘Gebiedsmarketing floreert in crisis’

De tweede bijeenkomst in het kader van ons vijfjarig bestaan gaat over gebiedsmarketing. Onze BrandStation-methodiek vindt in deze economisch barre tijd steeds meer aanhangers. Niet vreemd in een tijd waarin de klant weer koning is en het aangeboden product exact moet zijn afgestemd op de vraag. Leerzame cases waarbij diverse sprekers vertellen over de ontwikkelingen van de gebiedsmarketing en hoe branding leidend wordt bij gebiedsontwikkelingen. Het staat op allemaal op het programma tijdens de bijeenkomst ‘Gebiedsmarketing floreert in crisis’ die wordt gehouden op donderdag 18 april.

Bureau Buhrs verzorgt het programma met bijdragen van o.a. gemeente Groesbeek, corporaties Oosterpoort en Rijswijk Wonen, stedenbouwkundig bureau HOSPER en Daan Goos (winnaar van de Citymarketing Scriptieprijs 2013 met ‘Het identiteitsgat: een studie naar integrale buurtbranding’).

Gebiedsmarketing staat niet stil
Het boek ‘Gebiedsmarketing. Kiezen voor een succesvolle toekomst voor locatie, wijk en stad.’ is inmiddels diverse malen herdrukt en wordt door het hele land gebruikt bij opleidingen communicatie en marketing. Tot onze vreugde kennen vele vakgenoten het boek. Ons denken over gebiedsmarketing heeft na het verschijnen van het boek niet stilgestaan. We leerden verder van tientallen cases in het land die wij mochten uitvoeren: van Groningen tot Groesbeek en van Vlissingen tot Maastricht. Op 18 april delen we graag met u de ontwikkelingen in de gebiedsmarketing-aanpak. Een interessante ontwikkeling vinden wij dat gebiedsmarketing en branding steeds meer leidend worden bij gebiedsontwikkeling en het te bouwen woningaanbod. Samen met stedenbouwkundig bureau HOSPER deden wij ervaring op hoe vanuit geselecteerde doelgroepen en een scherp gedefinieerde ‘brand’ een stedenbouwkundige visie ontwikkeld kan worden. Wij zullen het proces schetsen hoe in samenwerking te komen tot een brand, stedenbouwkundig plan, productontwikkeling en marketing voor een gebied.

Theorie en praktijk
In twee bijzondere cases kijken we naar de ontwikkelingen in de praktijk. Voor de Groesbeekse wijk Stekkenberg smeedden de gemeente, corporatie Oosterpoort, Stichting Primair Onderwijs Groesbeek, Stichting Welzijn Groesbeek en ontwikkelaar Koopmans een verbond om gezamenlijk het imago van de wijk te verbeteren. Famke Zandstra (Oosterpoort) en Hedy Delheij (gemeente Groesbeek) vertellen hoe zij gezamenlijk tot een brandbeschrijving van de wijk kwamen en hoe dit zijn invloed heeft op de wijkmarketing en sociale en fysieke vernieuwing van de wijk.

Rijswijk Wonen wil bijdragen aan een divers Rijswijk door van iedere wijk een gewenste identiteit te schetsen en daar productontwikkeling, beheer en communicatie op af te stemmen. Esmee Remmerswaal, communicatieadviseur, en Marion Wendel, programmamanager, vertellen over de achtergrond van deze keuze en de gekozen aanpak. Met een discussie over de ontwikkelingen in de gebiedsmarketing sluiten we deze bijeenkomst af. Tenminste het formele gedeelte. Uiteraard sluiten we ook deze bijeenkomst af met een borrel. Het is tenslotte onze verjaardag. De training is bedoeld voor medewerkers van overheden, corporaties, ontwikkelaars en bouwbedrijven. De locatie wordt binnenkort bekendgemaakt. Maar zal in het midden van het land zijn. Het aantal plaatsen is beperkt.

Michel Buhrs is auteur van het eerste boek met de term gebiedsmarketing in de titel dat in 2008 verscheen: ‘Gebiedsmarketing, voor een succesvolle toekomst van locatie, wijk en stad’. Michel geeft regelmatig gastcolleges aan bijvoorbeeld de Hogeschool Inholland, Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Arnhem Nijmegen. Daarnaast verzorgt Bureau Buhrs als vijf jaar i.s.m. Inholland Academy post-hbo trainingen Gebiedscommunicatie.


← terug