Botsproeven voor participatiebeleid Montfoort

Bureau Buhrs gaat de komende maanden aan de slag voor de gemeente Montfoort met de ontwikkeling van een participatiebeleid, initiatievenbeleid en een participatietoets. In aanloop naar het van kracht worden van de Omgevingswet in 2021, waarmee participatie nog belangrijker wordt, bieden deze instrumenten houvast voor zowel gemeente als initiatiefnemers. We testen deze instrumenten door zogenaamde ‘botsproeven’: in workshops toetsen we aan de hand van praktijkcasussen of ze goed werken in de praktijk.

Het participatiebeleid biedt richtlijnen hoe participatie ingericht moet worden en wat belangrijke uitgangspunten en te maken afwegingen zijn. Het initiatievenbeleid stelt hoe de gemeente omgaat met initiatieven van derden, en de participatietoets bevat de eisen waaraan participatie (georganiseerd door zowel gemeente als derden) moet voldoen. We gaan in dit traject niet alleen in gesprek met amtenaren en de gemeenteraad, maar ook met belangrijke ketenpartners en met initiatiefnemers en burgers.


← terug