Gebiedsmarketing

Masterclasses Bureau Buhrs op Volksvlijt2056

Op donderdag 19 mei en donderdag 16 juni organiseert Bureau Buhrs twee inspirerende masterclasses over city- en gebiedsmarketing binnen het programma van ‘Volksvlijt2056’ in de Centrale Openbare Bibliotheek van Amsterdam. Volksvlijt2056 is een initiatief van Zef Hemel, hoogleraar Wibautleerstoel Universiteit van Amsterdam en heeft als thema ‘Toekomst van de Stad’. Volksvlijt2056 biedt naast lezingen en bijeenkomsten een doorlopende tentoonstelling over het droomleven van de Metropool Amsterdam.

Voor de masterclasses heeft Bureau Buhrs toonaangevende sprekers bereid gevonden om u te inspireren vanuit hun expertisegebied. Vóór of na de masterclass kunt u de tentoonstelling bezoeken.

Deelname aan de masterclasses is gratis. Aanmelding kan via info@bureaubuhrs.nl. Geef daarbij de masterclass(es) van uw keuze aan.

Programma 19 mei 15:00 – 17:30 uur

1. Michel Buhrs (Directeur Bureau Buhrs en schrijver van het boek ‘City- en Gebiedsmarketing’) Thema: (Merk-)waarden van steden/gebieden, hoe daarop te sturen / welke waarden geven beleidsmakers in Nederland aan hun gebieden.
2. Zef Hemel (Prof. Urban & Regional Planning, Grootstedelijke vraagstukken, Wibaut Chair, Universiteit van Amsterdam) Thema: Het ontstaan van (gebieds-) identiteiten / geschiedenis/ hoe te sturen?
3. Agnes Franzen (Directeur Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) en universitair docent TU Delft) Thema: trends en de vertaling hiervan naar conceptontwikkeling met aandacht voor identiteit van gebieden.
4. Leonie van der Laan (Senior adviseur Bureau Buhrs, Communicatie en Gebiedsmarketing) Thema: Het belang van een sterke branding voor winkelgebieden.

Programma 16 juni 2016 15:00 – 17:30 uur

1. Jos Gadet (Hoofdplanoloog gemeente Amsterdam en publicist over stedelijke ontwikkelingen) Thema: Waarom ontwikkelen bepaalde wijken zich wel goed, en andere niet?
2. Klaartje Molthof (Hoofd Commercie BAM Woningbouw) Thema: Invloed van vastgoed op (identiteit van) een gebied.
3. Michel Buhrs (Bureau Buhrs, Communicatie en Gebiedsmarketing en schrijver van het boek ‘City- en Gebiedsmarketing’, 2015) Thema: Hoe gebiedsmarketing van gebieden een succes kan maken (en hoe niet).
4. Marinka van Vliet (Senior adviseur Bureau Buhrs, Communicatie en Gebiedsmarketing) Thema: Regiomarketing in perspectief vanuit een recente casus.

De masterclasses zijn bedoeld voor medewerkers van o.a. overheden, stichtingen, corporaties, kennisinstituten, ontwikkelaars en bouwbedrijven.


← terug