Omgevingscommunicatie

Cursus Participatie & Omgevingscommunicatie

Wil je draagvlak voor je project, goed geïnformeerde omwonenden, verbetering van je participatiebeleid door de toevoeging van belevingswerelden, handvatten voor in de praktijk of juist een goede theoretische basis? Bureau Buhrs geeft dit voorjaar opnieuw de cursus Participatie & Omgevingscommunicatie. Schrijf je in voor een enerverende cursusdag op dinsdag 16 juni a.s. Natuurlijk in A Lab aan de Noordelijke IJ-oever van Amsterdam. 

Tijdens de cursusdag krijg je een gestructureerde manier van werken aangereikt, zodat je altijd op afgewogen wijze participatie en communicatie kunt inzetten. Op welke trede van de participatieladder je ook staat of uitkomt. Zelfs het participatiebeleid van de organisatie kan erop gestoeld worden. Dit alles op basis van het ‘Raamwerk Interactief beleid en communicatie’. Ook laten we je kennis maken met de methodiek ‘De burger is ook een mens. Burgerparticipatie op basis van belevingswerelden’. Een aanpak die de laatste twee jaar veel los heeft gemaakt. En steeds meer aanhangers krijgt. Bij overheden en woningcorporaties. Maar ook bij grote infrabouwers die steeds meer zelf verantwoordelijk zijn voor de omgevingscommunicatie van hun projecten. De burger is ook een mens geeft antwoord op de vragen:

  • Hoe bepaal je de doelgroepen (voor participatie en communicatie) en hun belevingswerelden? En wat is de verdeling van de belevingswerelden (in wijk of stad)?
  • Wat beweegt de doelgroep? Wat zijn hun normen, waarden, ambities, e.d
  • Hoe kijken zij aan tegen de overheid, corporaties, ontwikkelaars als instituten?
  • Hoe staat de doelgroep tegenover vernieuwing en participatie? (Hoe) willen de geselecteerde doelgroepen participeren?
  • Welke participatie- en communicatiestrategie past het best bij uw doelgroepen?
  • De beste weg naar draagvlak, beter beleid of een goed proces.
  • De tone-of-voice en de look & feel van de communicatie richting de verschillende doelgroepen.

De cursus vindt plaats op dinsdag 16 juni van 10 uur tot 17.30 uur in A Lab, Overhoeksplein 2 in Amsterdam. De kosten voor de cursus bedragen € 150,- (incl. lunch). De cursus is bedoeld voor medewerkers van overheden, corporaties, kennisinstituten, ontwikkelaars, vastgoedeigenaars en infra- en bouwbedrijven. Andere belangstellenden plaatsen wij afhankelijk van geschiktheid en beschikbaarheid. Schrijf je snel in door een mail te sturen naar info@bureaubuhrs.nl.

Michel Buhrs schreef in 2002 het baanbrekende boek ‘Gestructureerde Onzekerheid. Raamwerk Interactief Beleid en communicatie’. In 2003 droeg hij een hoofdstuk over interactieve beleidsvorming bij aan het boek ‘Overheidscommunicatie’ en in 2012 schreef hij samen met Monique Neyzen het hoofdstuk ‘Participatie, invloed van burgers en professionals in beleid’ in het boek ‘Communicatie van Organisaties. Handboek Public Relations’. In 2012 verscheen de publicatie ‘De burger is ook een mens. Burgerparticipatie op basis van belevingswerelden.’ De presentaties die hij daarover mocht geven zijn inmiddels niet meer te tellen.


← terug