David Bosch terug op het oude nest

Bureau Buhrs heeft weer een topper aan zich weten te binden: senior adviseur David Bosch. David is geen onbekende. Hij werkte al bij Bureau Buhrs en heeft ervaring met positionerings- en participatietrajecten in Haarlem, Hoofddorp, Den Haag, Zaandam, Tilburg, Vlaardingen, Rotterdam, Amsterdam en Vlissingen. En hij is goed op de hoogte van de Omgevingswet! De afgelopen 2,5 jaar heeft David de participatie en communicatie verzorgd voor de Omgevingsvisie van provincie Noord-Holland. Met de provinciale campagne ‘Jouw Noord-Holland’ om zowel stakeholders als inwoners te betrekken bij de totstandkoming van de Omgevingsvisie. Onlangs is deze ter inzage gegaan en door de succesvolle participatie bleek het aantal ingediende zienswijzen ongekend laag.

Verder was David de afgelopen 2,5 jaar communicatiemanager van het mobiliteitsprogramma SmartwayZ.NL. Een triple helix samenwerking tussen Ministerie I&W, Rijkswaterstaat, provincie Noord-Brabant en Limburg, 30 gemeenten en vele belangenorganisaties, marktpartijen en kennisinstellingen. David is dan ook helemaal thuis in de Smart Mobility wereld.

Daarvoor heeft David ruim vijf jaar bij de ontwikkelende woningcorporatie Ymere gewerkt. Hier was hij verantwoordelijk voor verschillende participatie- en gebiedsmarketingtrajecten en de klantcommunicatie van Ymere in de driehoek Alkmaar, Almere, Leiden.
“Ik ben blij weer terug te zijn op het oude nest. Hier kan ik echt goed mijn vak van marketingcommunicatie en participatie combineren met mijn interesse voor de gebouwde leefomgeving van mensen. En dat Bureau Buhrs net achter het centraal station in Amsterdam zit, uitkijkend over het IJ, is natuurlijk ook geen straf”

David Bosch is bereikbaar via bosch@bureaubuhrs.nl, www.linkedin.com/in/davidbosch


← terug