citymarketing citymarketingorganisatie

Koersbepaling citymarketing Ede

Afgelopen najaar heeft Bureau Buhrs voor de gemeente Ede onderzocht wat de koers van de citymarketing van Ede moet zijn. Hierbij hebben we gekeken naar centrale thema’s en de wijze waarop de citymarketing idealiter georganiseerd wordt. Uit interviews met interne stakeholders blijkt dat Ede zich kan positioneren met de thema’s Food en Veluwe en dat het ideale toekomstige organisatiemodel een extern georganiseerde citymarketing is. Deze uitkomsten bespreken we op dit moment met externe stakeholders en een grotere groep interne stakeholders.

Om draagvlak voor citymarketing bij de gemeenschap te creëren is het belangrijk dat de te maken keuzes worden gesteund door alle stakeholders. Daarom heeft Bureau Buhrs de afgelopen maand drie workshops georganiseerd voor medewerkers van gemeente Ede. Ook zijn we bezig met het afnemen van interviews met externe stakeholders. Tijdens deze workshops en interviews bespreken we de eerder opgehaalde resultaten, vragen we hoe citymarketing kan bijdragen aan het behalen van de doelstellingen van de verschillende stakeholders en wat zij voor kunnen betekenen. Tot slot werken we aan een sterkere merkbeschrijving van Ede.

Het resultaat van deze stappen is een gedragen koersbepaling en brandsheet(s), intern draagvlak voor de richting van de citymarketing en een adviesnotitie over de thema’s en de organisatie. Een sterke basis voor het uiteindelijke citymarketingplan, de citymarketingorganisatie en -financiering.


← terug