Impressie van nieuwe woontoren The Miller in Schiedam

Participatie Nieuwbouwproject The Miller

Op een nu nog onbebouwd stukje Schiedam komt straks een gloednieuwe woontoren van 24 bouwlagen, goed voor 150 appartementen: The Miller. Dit nieuwe woongebied geeft de stadsentree van Schiedam in de toekomst een moderne stadse allure. Daarnaast draagt het project bij aan de verdichting van Schiedam.

Participatie
Bureau Buhrs zorgt dat omliggende bedrijven en bewoners geïnformeerd worden over de ontwikkeling en dat zij waar mogelijk betrokken worden bij de planvorming. Voor projectontwikkelaars Vink Bouw en Did Vastgoedontwikkeling organiseren we een communicatie- en participatietraject en voeren we deze uit. Door toevoeging van verschillende soorten appartementen (sociale huur en midden- en hoger segment huur) krijgen woningzoekende straks een grotere kans op het vinden van een passende woning.

Aanpak
Recent is de grondreserveringsovereenkomst met de gemeente getekend. Dit jaar wordt toegewerkt naar een voorlopig ontwerp, waarmee de haalbaarheid van het project wordt aangetoond. Daarna trachten Vink Bouw en de gemeente Schiedam een anterieure overeenkomst af te sluiten, waarmee de realisatie van de toren weer een stap dichterbij komt. We zullen gesprekken voeren met een aantal belangrijke partijen, richten een projectwebsite in, maken het plan bekend tijdens twee wijkoverleggen en organiseren een brede informatiebijeenkomst voor omwonenden en omliggende organisaties.


← terug