PARTICIPATIE VOOR STATIONSTUINEN BARENDRECHT

Voor de gebiedsvisie van de Stationstuinen in Barendrecht wil de gemeente graag input van bewoners en ondernemers. Dit monofunctionele bedrijventerrein verandert de komende 15 jaar naar een multifunctioneel gebied waar naast ruimte voor werk ook ruimte komt voor wonen en onderwijs. Bewoners en ondernemers kunnen meebepalen hoe die verandering er precies uit gaat zien door hun ideeën en initiatieven naar voren te brengen. Daarvoor tuigt de gemeente een gedegen participatietraject op waar Bureau Buhrs bij ondersteunt.

Grote impact
De Stationstuinen wordt een knooppunt van ambities, functies en mogelijkheden. Een gebied waar mensen wonen, werken, leren en innoveren. Het wordt een nieuwe kern van Barendrecht en het visitekaartje van het bedrijventerrein Dutch Fresh Port. Een ontwikkeling met een grote impact op het ‘oude dorp’. Het gaat als onderdeel van de Woondeal Zuidelijke Randstad een substantieel deel van de regionale woonbehoefte vervullen.

Participatieplan
Het maken van een participatieplan doen we samen met de gemeente, stedenbouwkundigen, grondeigenaren en andere belangrijke stakeholders. We verkennen met hen de doelgroepen op basis van onze methodiek ‘De burger is ook een mens’. We brengen de doelstellingen van het traject in kaart en bepalen gezamenlijk de participatieruimte. Ook bespreken we de rol van de gemeente, grondeigenaren en andere belangrijke stakeholders. Op basis van dit onderzoek schrijven we een participatieplan en zetten we de eerste stappen in de uitvoering. Samen geven we vorm aan deze nieuwe wijk van Barendrecht!


← terug