Professionalisering citymarketing Ede

De gemeente Ede is al een aantal jaren actief met citymarketing. Diverse evenementen, projecten en activiteiten zijn gestart en worden succesvol doorontwikkeld. De gemeente Ede heeft Bureau Buhrs gevraagd om hen te adviseren en begeleiden bij de verdere professionalisering van de citymarketing.

Scherpte aanbrengen
Ede heeft drie pijlers benoemd waar de citymarketing zich op gaat richten de komende jaren: food, natuur en cultuur. De Smaak van Van Gogh en Food Unplugged zijn mooie voorbeelden van succesvolle projecten die in samenwerking met diverse partners zijn en worden opgepakt. De citymarketing heeft als doel om Ede op de kaart te zetten. De eerste stap die wordt gezet is scherpte aanbrengen in de te varen koers bij de professionalisering en het proces dat daarbij past. Daarvoor gaat Bureau Buhrs gesprekken voeren met betrokkenen vanuit de gemeente en een bestuurlijke sessie begeleiden.
van gogh 5


← terug