• OpdrachtgeverRecreatieschap Rottemeren
  • Periode2017
  • Bijdrage Bureau BuhrsOpstellen positionering, look en feel creëren, marketingcommunicatieplan opstellen en organisatievorm bepalen
  • SpecialismeGebiedsmarketing
  • Plezierrivier de Rotte

Positionering de Rotte als plezierrivier

De Rotte is een rivier die ontspringt uit een bron in Moerkapelle en doorloopt tot Rotterdam. Tevens is deze rivier de naamgever van de havenstad. Door haar ligging verbindt zij stad en natuur met elkaar. Op dit moment gebeurt er een hoop langs en rondom de Rotte. Ondernemers organiseren er leuke activiteiten en de Rotte staat hoog op de agenda bij de drie betrokken gemeenten (Rotterdam, Lansingerland, Zuidplas), bijvoorbeeld met een programma zoals de Rivieroevers.

De rivier de Rotte moet beter vindbaar, herkenbaar en beleefbaar worden. De inwoners moeten de Rotte zien als een plezierrivier waar je actief kunt recreëren. De marketing, communicatie en informatievoorzieningen rondom de Rotte waren erg versnipperd. De taak voor Bureau Buhrs was om hiervoor samen met de stakeholders een marketingcommunicatieplan op te stellen.

Tijdens verschillende sessies werd al snel duidelijk dat er veel enthousiasme is voor de Rotte onder de betrokken stakeholders. Dit enthousiasme hebben we gebruikt om de Rotte verder te ontwikkelen als plezierrivier. Samen met ondernemers, overheid, maatschappelijke organisaties en bewoners hebben we een positionering opgesteld voor de Rotte. Daar op aansluitend hebben we een look en feel gecreëerd passend voor de Rotte en de betrokken stakeholders. Vervolgens hebben we gezamenlijk bepaald welke communicatiemiddelen we inzetten om inwoners uit de regio te verleiden tot een bezoek aan de Rotte. Ten slotte hebben we gekeken welke organisatievorm het meest passend in om het plan handen en voeten te geven en welke stakeholders waar aan bijdragen.