• OpdrachtgeverUniversiteit van Utrecht faculteit Diergeneeskunde
  • Periode2017 - 2018
  • Bijdrage Bureau BuhrsCorporate branding, communicatiestrategie
  • SpecialismeCommunicatie
  • positionering

Corporate branding Faculteit Diergeneeskunde Utrecht

De Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht wil haar zichtbaarheid vergroten. De faculteit, zo luidt de doelstelling, mag nog nadrukkelijker de verbinding zoeken met de samenleving. Uiteenlopende ontwikkelingen in de samenleving geven de faculteit Diergeneeskunde kansen haar impact te vergroten. Zo groeit bijvoorbeeld de aandacht voor dierwelzijn en voedselveiligheid en leidt groeiende mobiliteit van dieren en mensen tot nieuwe verspreidingspatronen van ziekteverwekkers. Mondige burgers spreken bestuurders scherper aan op verantwoordelijkheden en de behoefte aan heldere communicatie groeit. Dat geldt ook voor universiteiten.

Logische vragen zijn dan: Welke plaats wil de faculteit innemen? Wat wil de faculteit uitstralen? Welke boodschap heeft zij voor de verschillende doelgroepen?

Het antwoord op dergelijke vragen vereist een strategische marketing- en communicatieaanpak. Bureau Buhrs hielp de faculteit met het ontwikkelen van een meerjaren communicatie- en marketingvisie met behulp van de Corporate Brandstation-methodiek. Tijdens diverse positioneringsworkshops en op basis van een netwerkanalyse is samen met de faculteit een scherpe positionering gekozen. Vervolgens zijn een aantal bijeenkomsten georganiseerd met stakeholders over hun beeld en verwachtingen van de Faculteit Diergeneeskunde. Het leverde een strategisch plan en een communicatiestrategie met concrete activiteiten voor de komende jaren op.