• OpdrachtgeverWoningbouwcorporatie Oosterpoort
  • Periode2012-heden
  • Bijdrage Bureau BuhrsStrategisch communicatieplan bij herstructurering woonwijk.
  • SpecialismeGebiedsmarketing

Nieuw imago voor Stekkenberg

De Groesbeekse wijk Stekkenberg is een gezellige volksbuurt, maar was toe aan vernieuwing. In 2012 besloot wo­ning­bouw­cor­po­ra­tie Oosterpoort daarom tot de her­struc­tu­re­ring van ruim 200 woningen. Bureau Buhrs kreeg de opdracht een strategisch com­mu­ni­ca­tie­plan voor Stekkenberg op te stellen dat zowel bestaande bewoners zou bedienen, als nieuwe bewoners zou aantrekken. Een belangrijke opgave was om het imago gelijke tred te laten houden met de vernieuwing. Bewoners moesten weer trots worden op hun buurt. Nieuwe woningen moesten snel worden verhuurd of verkocht.

Om te zorgen voor een langjarig com­mu­ni­ca­tie­stra­te­gie werd er in de wijk een creatieve brain­storm­avond ge­or­ga­ni­seerd waarbij bewoners meedachten over de kwaliteiten van Stekkenberg. Bureau Buhrs gebruikte deze resultaten bij po­si­ti­o­ne­rings- en com­mu­ni­ca­tie­work­shops met pro­fes­si­o­nals van gemeente, corporatie, wel­zijns­in­stel­lin­gen, school etc.

Hieruit volgden een pay-off en de campagne ‘Gaat goed samen’ die werd gestart met de lancering van een website, een cam­pag­ne­bord en een evenement.