• OpdrachtgeverHegeman Bouwgroep
  • Periode2012-2013
  • Bijdrage Bureau BuhrsBewonerscommunicatie bij renovatie woningen.
  • SpecialismeParticipatie

Bewonerscommunicatie bij renovatiewerkzaamheden Enschede

In 2012 kreeg Hegeman Bouwgroep van woningcorporatie Domijn opdracht voor de renovatie van 286 woningen in Enschede. De communicatie met bewoners was daarbij van groot belang. Bureau Buhrs adviseerde in opdracht van Hegeman over deze communicatie. Daarbij werd gebruik gemaakt van kennis van de belevingswereld(en) van deze bewoners. Dat resulteerde onder andere in een modelwoning met een vast aanspreekpunt, een brochure die paste bij de belevingswereld van de bewoners en bewonersbrieven met de wenselijke tone-of-voice. Bureau Buhrs stond Hegeman ook gedurende de werkzaamheden bij in haar communicatie met de bewoners.