• OpdrachtgeverGemeente Almere en Stichting Het Flevo-landschap
  • Periode2018 - 2019
  • Bijdrage Bureau BuhrsPositionering, programmering
  • SpecialismeGebiedsmarketing

Almere Trekvogel positionering en programmering

Bureau Buhrs ontwikkelde met de stedenbouwkundige specialisten van Bureau Nieuwe Gracht een ontwikkelingsvisie op de Trekvogel en omstreken. Directe aanleiding was het verouderde ontvangstcentrum De Trekvogel van stichting Het Flevo-landschap. Dit ontvangstcentrum grenst aan het natuurgebied de Lepelaarplassen dat sinds kort onderdeel is van Nationaal Park Nieuw Land. Bureau Buhrs en Bureau Nieuwe Gracht stelden de huidige kwaliteiten van het gebied en de (potentiële) doelgroepen vast. Dit vond plaats na gesprekken met stakeholders zoals gemeente Almere, stichting Het Flevo-landschap, Waterschap Zuiderzeeland, de watersportvereniging, vrijwilligers en bewoners. De volgende stap was het geven van een voorzet voor de programmering van het gebied. Waarbij rekening werd gehouden met verschillende bandbreedtes van aantallen bezoekers, samenwerkingsambities en landschappelijke/planologische overwegingen. Het resultaat is een inspiratiedocument waarmee de opdrachtgevers beter zicht hebben op de toekomstige ontwikkeling van De Trekvogel en het Lepelaarplassengebied.