• OpdrachtgeverHoogheemraadschap Rijnland
  • Periode2018 - 2019
  • Bijdrage Bureau Buhrscommunicatieadvies bij diverse pilots, ontwikkelen campagne
  • SpecialismeDuurzaamheid, Gedragsverandering

Hoogheemraadschap Rijnland communicatieadvies

Hoogheemraadschap Rijnland past de participatiemethodiek ‘De burger is ook een mens’ toe binnen de eigen projecten. Zij raakte enthousiast tijdens een inspiratiesessie van Bureau Buhrs over participatie en communicatie op basis van belevingswerelden. Deze sessie werd gegeven aan onder andere communicatiemedewerkers, omgevingsmanagers en bestuursadviseurs van Hoogheemraadschap Rijnland. Het Hoogheemraadschap heeft Bureau Buhrs gevraagd medewerkers te begeleiden bij het toepassen van de participatiemethodiek in diverse pilots. Het doel was om zich de methodiek eigen te maken zodat het team vervolgens de vertaling zou kunnen maken naar een passende communicatiestrategie en uitvoering. Eén van de pilots is de publiekscampagne ‘Schoon riool’. Hiervoor werd een analyse gemaakt van de belevingswerelden van de doelgroepen. Er werden kernboodschappen geformuleerd en Bureau Buhrs ontwikkelde samen met de medewerkers een (vette) campagne als resultaat.