• OpdrachtgeverGemeente Krimpen aan den IJssel
  • Periode2018 - 2019
  • Bijdrage Bureau BuhrsOntwikkelen participatiestrategie
  • SpecialismeParticipatie

Krimpen aan den IJssel participatie herinrichting

Gemeente Krimpen aan den IJssel staat voor de opgave om een deel van de wijken Oud-Krimpen en Kortland-Noord aan te pakken. Wateroverlast is de oorzaak. Het gebied is gevoelig gebleken voor overlast door hemelwater en grondwater als gevolg van een oud betonriool, beperkte drooglegging en niet onderheide woningen. De gemeente heeft ingenieursbureau IBKW de opdracht gegeven om de riolering te vervangen en de bestrating te vernieuwen. Nadrukkelijk is er gekeken naar een klimaat adaptieve aanpak in relatie met hemelwater en grondwater. Bureau Buhrs is gevraagd om de bewoners te betrekken bij de herinrichting van de wijk. Een participatiestrategie is ontwikkeld en samen met de gemeente uitgevoerd.